Продължете към съдържанието

BIB: 1 
Стилиян Стоянов


Сплит Общо Мъж M 50+ Темпо Време
Swimming118
от 195
110
от 180
10
от 18
00:02:05
min/100m
01:02:47
T168
от 194
58
от 179
8
от 18
-00:04:38
Start to T1 out101
от 194
92
от 179
10
от 18
-01:07:25
Cycling 0km - 11km23
от 194
23
от 179
1
от 18
21.09
km/h
00:31:17
Start to 11km cycling71
от 194
63
от 179
6
от 18
-01:38:42
Cycling 11km - 28km29
от 192
29
от 177
1
от 18
19.18
km/h
00:53:11
Start to 28km cycling54
от 192
51
от 177
5
от 18
-02:31:55
Cycling 28km - 36km17
от 193
17
от 178
1
от 18
25.01
km/h
00:19:11
Start to 36km cycling46
от 193
44
от 178
4
от 18
-02:51:04
Cycling 36km - 56km14
от 193
14
от 178
1
от 18
23.59
km/h
00:50:52
Start to 56km cycling32
от 193
31
от 178
2
от 18
-03:41:56
Cycling 56km - 77km12
от 192
12
от 177
1
от 18
23.39
km/h
00:53:52
Start to 77km cycling27
от 192
26
от 177
2
от 18
-04:35:48
Cycling 77km - 105km9
от 182
9
от 168
1
от 17
19.44
km/h
01:26:26
Start to 105km cycling18
от 182
17
от 168
1
от 17
-06:02:15
Cycling 105km - 116km18
от 181
18
от 166
2
от 18
18.18
km/h
00:36:17
Cycling15
от 181
15
от 166
1
от 18
21.02
km/h
05:31:06
Start to T2 in17
от 181
17
от 166
2
от 18
-06:38:31
T236
от 172
29
от 159
2
от 16
-00:03:07
Start to T2 out17
от 172
17
от 159
2
от 16
-06:41:38
Running 0km - 5km8
от 161
7
от 148
1
от 15
00:05:16
min/km
00:26:20
Start to 5km running15
от 161
15
от 148
2
от 15
-07:07:59
Running 5km - 9km13
от 163
12
от 150
1
от 15
00:04:30
min/km
00:18:02
Start to 9km running16
от 163
16
от 150
2
от 15
-07:26:01
Running 9km - 12.5km2
от 159
2
от 146
1
от 14
00:07:02
min/km
00:24:38
Start to 12.5km running13
от 159
13
от 146
1
от 14
-07:50:37
Running 12.5km - 16km18
от 160
17
от 147
2
от 15
00:09:03
min/km
00:31:42
Start to 17km running13
от 160
13
от 147
2
от 15
-08:22:22
Running 16km - 20km6
от 161
6
от 148
1
от 15
00:05:06
min/km
00:20:25
Running 20.2km - 21km16
от 161
16
от 148
1
от 15
00:03:47
min/km
00:03:02
Running7
от 161
7
от 148
1
от 15
00:06:03
min/km
02:01:07
Total10
от 161
10
от 148
1
от 15
-08:42:45


Certificate