Продължете към съдържанието

BIB: 134 
Мирослав Мирчев


Сплит Общо Мъж M 50+ Темпо Време
Swimming133
от 195
123
от 180
12
от 18
00:02:09
min/100m
01:04:54
T176
от 194
66
от 179
9
от 18
-00:04:55
Start to T1 out118
от 194
108
от 179
11
от 18
-01:09:49
Cycling 0km - 11km109
от 194
102
от 179
9
от 18
17.47
km/h
00:37:47
Start to 11km cycling114
от 194
105
от 179
12
от 18
-01:47:36
Cycling 11km - 28km65
от 192
64
от 177
5
от 18
17.33
km/h
00:58:50
Start to 28km cycling94
от 192
87
от 177
8
от 18
-02:46:28
Cycling 28km - 36km95
от 193
90
от 178
7
от 18
19.51
km/h
00:24:36
Start to 36km cycling96
от 193
89
от 178
8
от 18
-03:11:02
Cycling 36km - 56km61
от 193
60
от 178
6
от 18
20.17
km/h
00:59:30
Start to 56km cycling82
от 193
76
от 178
7
от 18
-04:10:32
Cycling 56km - 77km63
от 192
60
от 177
6
от 18
19.93
km/h
01:03:13
Start to 77km cycling77
от 192
72
от 177
7
от 18
-05:13:45
Cycling 77km - 105km38
от 182
37
от 168
3
от 17
16.69
km/h
01:40:40
Start to 105km cycling66
от 182
62
от 168
5
от 17
-06:54:26
Cycling 105km - 116km62
от 181
58
от 166
5
от 18
16.36
km/h
00:40:20
Cycling57
от 181
56
от 166
6
от 18
18.08
km/h
06:24:56
Start to T2 in64
от 181
60
от 166
6
от 18
-07:34:45
T270
от 172
59
от 159
6
от 16
-00:04:25
Start to T2 out63
от 172
59
от 159
6
от 16
-07:39:10
Running 0km - 5km17
от 161
16
от 148
3
от 15
00:05:32
min/km
00:27:43
Start to 5km running56
от 161
53
от 148
6
от 15
-08:06:54
Running 5km - 9km16
от 163
15
от 150
2
от 15
00:04:34
min/km
00:18:18
Start to 9km running53
от 163
50
от 150
5
от 15
-08:25:12
Start to 17km running48
от 160
46
от 147
5
от 15
-09:25:18
Running 16km - 20km9
от 161
9
от 148
2
от 15
00:05:15
min/km
00:21:03
Running 20.2km - 21km47
от 161
43
от 148
3
от 15
00:04:16
min/km
00:03:24
Running16
от 161
15
от 148
2
от 15
00:06:21
min/km
02:07:09
Total44
от 161
42
от 148
4
от 15
-09:46:19


Certificate