Продължете към съдържанието

BIB: 7 
Филип Николов


Сплит Общо Мъж M 40-44 Темпо Време
Swimming86
от 195
78
от 180
18
от 31
00:01:58
min/100m
00:59:12
T140
от 194
33
от 179
11
от 30
-00:03:45
Start to T1 out73
от 194
65
от 179
14
от 30
-01:02:57
Cycling 0km - 11km50
от 194
49
от 179
12
от 30
19.63
km/h
00:33:37
Start to 11km cycling64
от 194
58
от 179
12
от 30
-01:36:34
Cycling 11km - 28km28
от 192
28
от 177
10
от 30
19.21
km/h
00:53:06
Start to 28km cycling45
от 192
43
от 177
9
от 30
-02:29:42
Cycling 28km - 36km40
от 193
40
от 178
12
от 30
23.22
km/h
00:20:40
Start to 36km cycling43
от 193
41
от 178
8
от 30
-02:50:20
Cycling 36km - 56km24
от 193
24
от 178
7
от 30
22.52
km/h
00:53:17
Start to 56km cycling40
от 193
39
от 178
9
от 30
-03:43:37
Cycling 56km - 77km56
от 192
54
от 177
13
от 30
20.50
km/h
01:01:27
Start to 77km cycling42
от 192
41
от 177
11
от 30
-04:45:04
Cycling 77km - 105km60
от 182
58
от 168
12
от 30
15.77
km/h
01:46:30
Start to 105km cycling44
от 182
43
от 168
12
от 30
-06:31:35
Cycling 105km - 116km108
от 181
99
от 166
15
от 28
14.58
km/h
00:45:15
Cycling43
от 181
42
от 166
11
от 28
18.62
km/h
06:13:52
Start to T2 in48
от 181
47
от 166
11
от 28
-07:16:49
T2160
от 172
147
от 159
26
от 28
-00:11:27
Start to T2 out50
от 172
49
от 159
12
от 28
-07:28:16