Продължете към съдържанието

BIB: 2 
Кръстин Димитров


Сплит Общо Мъж M 30-34 Темпо Време
Swimming117
от 195
109
от 180
20
от 34
00:02:05
min/100m
01:02:45
T1122
от 194
110
от 179
21
от 34
-00:06:40
Start to T1 out116
от 194
106
от 179
19
от 34
-01:09:25
Cycling 0km - 11km46
от 194
45
от 179
8
от 34
19.75
km/h
00:33:24
Start to 11km cycling95
от 194
87
от 179
17
от 34
-01:42:49
Cycling 11km - 28km38
от 192
37
от 177
4
от 32
18.55
km/h
00:54:59
Start to 28km cycling66
от 192
62
от 177
12
от 32
-02:37:50
Cycling 28km - 36km42
от 193
41
от 178
6
от 34
22.99
km/h
00:20:52
Start to 36km cycling61
от 193
58
от 178
12
от 34
-02:58:40
Cycling 36km - 56km48
от 193
47
от 178
6
от 33
20.88
km/h
00:57:28
Start to 56km cycling54
от 193
52
от 178
10
от 33
-03:56:08
Cycling 56km - 77km55
от 192
53
от 177
7
от 33
20.53
km/h
01:01:23
Start to 77km cycling52
от 192
51
от 177
8
от 33
-04:57:31
Cycling 77km - 105km35
от 182
34
от 168
6
от 31
17.08
km/h
01:38:20
Start to 105km cycling49
от 182
48
от 168
8
от 31
-06:35:52
Cycling 105km - 116km65
от 181
61
от 166
12
от 31
16.12
km/h
00:40:56
Cycling38
от 181
37
от 166
5
от 31
18.95
km/h
06:07:22
Start to T2 in47
от 181
46
от 166
8
от 31
-07:16:47
T284
от 172
72
от 159
14
от 31
-00:05:01
Start to T2 out48
от 172
47
от 159
9
от 31
-07:21:48
Running 0km - 5km7
от 161
6
от 148
2
от 28
00:05:14
min/km
00:26:10
Start to 5km running39
от 161
38
от 148
8
от 28
-07:47:59
Running 5km - 9km11
от 163
10
от 150
3
от 29
00:04:25
min/km
00:17:41
Start to 9km running38
от 163
37
от 150
7
от 29
-08:05:40
Running 9km - 12.5km7
от 159
7
от 146
1
от 29
00:07:31
min/km
00:26:21
Start to 12.5km running37
от 159
36
от 146
7
от 29
-08:31:59
Running 12.5km - 16km36
от 160
34
от 147
7
от 29
00:09:45
min/km
00:34:09
Start to 17km running35
от 160
34
от 147
6
от 29
-09:06:11
Running 16km - 20km26
от 161
25
от 148
5
от 29
00:05:41
min/km
00:22:44
Running 20.2km - 21km26
от 161
24
от 148
4
от 29
00:03:52
min/km
00:03:05
Running15
от 161
14
от 148
4
от 29
00:06:21
min/km
02:07:05
Total34
от 161
33
от 148
6
от 29
-09:28:53


Certificate