Продължете към съдържанието

BIB: 3 
Вероника Томова


Сплит Общо Жена F 18-29 Темпо Време
Swimming147
от 195
12
от 15
3
от 4
00:02:14
min/100m
01:07:24
T1109
от 194
12
от 15
3
от 4
-00:06:17
Start to T1 out137
от 194
12
от 15
3
от 4
-01:13:41
Cycling 0km - 11km176
от 194
12
от 15
3
от 4
15.07
km/h
00:43:47
Start to 11km cycling154
от 194
12
от 15
3
от 4
-01:57:28
Cycling 11km - 28km166
от 192
11
от 15
3
от 4
12.76
km/h
01:19:57
Start to 28km cycling164
от 192
12
от 15
3
от 4
-03:17:27
Cycling 28km - 36km102
от 193
6
от 15
2
от 4
19.03
km/h
00:25:13
Start to 36km cycling155
от 193
12
от 15
3
от 4
-03:42:38
Cycling 36km - 56km172
от 193
12
от 15
3
от 4
13.88
km/h
01:26:27
Start to 56km cycling165
от 193
13
от 15
4
от 4
-05:09:05
Cycling 56km - 77km109
от 192
8
от 15
2
от 4
17.61
km/h
01:11:32
Start to 77km cycling159
от 192
12
от 15
3
от 4
-06:20:37
Cycling 77km - 105km175
от 182
14
от 14
4
от 4
10.27
km/h
02:43:31
Start to 105km cycling164
от 182
13
от 14
4
от 4
-09:04:09
Cycling 105km - 116km29
от 181
1
от 15
1
от 4
17.47
km/h
00:37:47
Cycling161
от 181
12
от 15
3
от 4
13.69
km/h
08:28:14
Start to T2 in160
от 181
12
от 15
3
от 4
-09:41:55
T252
от 172
10
от 13
3
от 4
-00:03:35
Start to T2 out157
от 172
12
от 13
3
от 4
-09:45:30
Running 0km - 5km121
от 161
10
от 13
4
от 4
00:07:16
min/km
00:36:22
Start to 5km running153
от 161
13
от 13
4
от 4
-10:21:53
Running 5km - 9km91
от 163
9
от 13
3
от 4
00:05:46
min/km
00:23:04
Start to 9km running155
от 163
13
от 13
4
от 4
-10:44:57
Running 9km - 12.5km96
от 159
10
от 13
3
от 4
00:10:32
min/km
00:36:53
Start to 12.5km running153
от 159
13
от 13
4
от 4
-11:21:48
Running 12.5km - 16km134
от 160
13
от 13
4
от 4
00:12:32
min/km
00:43:54
Start to 17km running154
от 160
13
от 13
4
от 4
-12:05:45
Running 16km - 20km125
от 161
12
от 13
3
от 4
00:07:52
min/km
00:31:30
Running 20.2km - 21km106
от 161
8
от 13
2
от 4
00:05:06
min/km
00:04:04
Running118
от 161
12
от 13
4
от 4
00:08:35
min/km
02:51:43
Total154
от 161
13
от 13
4
от 4
-12:37:13


Certificate