Продължете към съдържанието

BIB: 4 
Стефан Рачев


Сплит Общо Мъж M 18-29 Темпо Време
Swimming14
от 195
11
от 180
4
от 24
00:01:32
min/100m
00:46:26
T1123
от 194
111
от 179
11
от 24
-00:06:42
Start to T1 out25
от 194
20
от 179
5
от 24
-00:53:08
Cycling 0km - 11km75
от 194
71
от 179
7
от 24
18.87
km/h
00:34:58
Start to 11km cycling35
от 194
31
от 179
5
от 24
-01:28:06
Cycling 11km - 28km43
от 192
42
от 177
6
от 24
18.22
km/h
00:55:58
Start to 28km cycling32
от 192
30
от 177
6
от 24
-02:24:06
Cycling 28km - 36km82
от 193
78
от 178
8
от 24
20.18
km/h
00:23:46
Start to 36km cycling38
от 193
36
от 178
6
от 24
-02:47:50
Cycling 36km - 56km103
от 193
97
от 178
10
от 24
17.55
km/h
01:08:22
Start to 56km cycling55
от 193
53
от 178
6
от 24
-03:56:12
Cycling 56km - 77km53
от 192
51
от 177
4
от 23
20.54
km/h
01:01:20
Start to 77km cycling55
от 192
52
от 177
4
от 23
-04:57:32
Cycling 77km - 105km75
от 182
70
от 168
7
от 21
14.98
km/h
01:52:09
Start to 105km cycling59
от 182
56
от 168
6
от 21
-06:49:42
Cycling 105km - 116km84
от 181
79
от 166
9
от 20
15.40
km/h
00:42:52
Cycling66
от 181
63
от 166
7
от 20
17.43
km/h
06:39:25
Start to T2 in62
от 181
59
от 166
6
от 20
-07:32:33
T268
от 172
57
от 159
7
от 17
-00:04:16
Start to T2 out61
от 172
57
от 159
6
от 17
-07:36:49
Running 0km - 5km63
от 161
59
от 148
7
от 17
00:06:17
min/km
00:31:25
Start to 5km running59
от 161
55
от 148
6
от 17
-08:08:15
Running 5km - 9km103
от 163
92
от 150
12
от 17
00:05:54
min/km
00:23:38
Start to 9km running59
от 163
55
от 150
5
от 17
-08:31:53
Running 9km - 12.5km159
от 159
146
от 146
17
от 17
00:17:02
min/km
00:59:39
Start to 12.5km running70
от 159
65
от 146
6
от 17
-09:31:30
Running 12.5km - 16km152
от 160
139
от 147
16
от 17
00:14:19
min/km
00:50:08
Start to 17km running78
от 160
72
от 147
7
от 17
-10:21:41
Running 16km - 20km31
от 161
30
от 148
6
от 17
00:05:56
min/km
00:23:46
Running 20.2km - 21km48
от 161
44
от 148
9
от 17
00:04:17
min/km
00:03:26
Running147
от 161
134
от 148
16
от 17
00:09:25
min/km
03:08:36
Total74
от 161
68
от 148
7
от 17
-10:45:25


Certificate