Продължете към съдържанието

BIB: 5 
Йордан Андреев


Сплит Общо Мъж M 18-29 Темпо Време
Swimming5
от 195
5
от 180
2
от 24
00:01:17
min/100m
00:38:34
T117
от 194
13
от 179
2
от 24
-00:02:33
Start to T1 out2
от 194
2
от 179
1
от 24
-00:41:07
Cycling 0km - 11km5
от 194
5
от 179
1
от 24
23.06
km/h
00:28:37
Start to 11km cycling2
от 194
2
от 179
1
от 24
-01:09:44
Cycling 11km - 28km16
от 192
16
от 177
2
от 24
20.56
km/h
00:49:36
Start to 28km cycling2
от 192
2
от 177
1
от 24
-01:59:22
Cycling 28km - 36km13
от 193
13
от 178
2
от 24
25.65
km/h
00:18:42
Start to 36km cycling3
от 193
3
от 178
2
от 24
-02:18:02
Cycling 36km - 56km13
от 193
13
от 178
1
от 24
23.58
km/h
00:50:53
Start to 56km cycling4
от 193
4
от 178
1
от 24
-03:08:55
Cycling 56km - 77km19
от 192
19
от 177
1
от 23
23.10
km/h
00:54:32
Start to 77km cycling4
от 192
4
от 177
1
от 23
-04:03:27
Cycling 77km - 105km18
от 182
18
от 168
2
от 21
18.69
km/h
01:29:52
Start to 105km cycling6
от 182
6
от 168
1
от 21
-05:33:20
Cycling 105km - 116km14
от 181
14
от 166
2
от 20
18.43
km/h
00:35:48
Cycling11
от 181
11
от 166
1
от 20
21.22
km/h
05:28:00
Start to T2 in6
от 181
6
от 166
1
от 20
-06:09:07
T238
от 172
30
от 159
4
от 17
-00:03:12
Start to T2 out6
от 172
6
от 159
1
от 17
-06:12:19
Running 0km - 5km36
от 161
35
от 148
4
от 17
00:05:49
min/km
00:29:09
Start to 5km running6
от 161
6
от 148
1
от 17
-06:41:29
Running 5km - 9km134
от 163
123
от 150
16
от 17
00:06:25
min/km
00:25:40
Start to 9km running9
от 163
9
от 150
1
от 17
-07:07:09
Running 9km - 12.5km99
от 159
88
от 146
11
от 17
00:10:39
min/km
00:37:17
Start to 12.5km running11
от 159
11
от 146
1
от 17
-07:44:24
Running 12.5km - 16km97
от 160
88
от 147
12
от 17
00:11:26
min/km
00:40:02
Start to 17km running14
от 160
14
от 147
1
от 17
-08:24:29
Running 16km - 20km112
от 161
102
от 148
15
от 17
00:07:31
min/km
00:30:06
Running 20.2km - 21km72
от 161
66
от 148
11
от 17
00:04:32
min/km
00:03:37
Running93
от 161
84
от 148
10
от 17
00:08:06
min/km
02:42:14
Total17
от 161
17
от 148
1
от 17
-08:54:33


Certificate