Продължете към съдържанието

BIB: 6 
Николай Евтимов


Сплит Общо Мъж M 30-34 Темпо Време
Swimming4
от 195
4
от 179
2
от 34
00:01:16
min/100m
00:38:24
T127
от 194
21
от 178
4
от 34
-00:03:07
Start to T1 out4
от 194
4
от 178
1
от 34
-00:41:31
Cycling 0km - 11km44
от 194
43
от 178
7
от 34
19.79
km/h
00:33:21
Start to 11km cycling4
от 194
4
от 178
1
от 34
-01:14:52
Cycling 11km - 28km53
от 192
52
от 176
9
от 32
17.83
km/h
00:57:11
Start to 28km cycling15
от 192
15
от 176
3
от 32
-02:12:05
Cycling 28km - 36km75
от 193
72
от 177
14
от 34
20.56
km/h
00:23:20
Start to 36km cycling16
от 193
15
от 177
3
от 34
-02:35:23
Cycling 36km - 56km60
от 193
59
от 177
10
от 33
20.32
km/h
00:59:04
Start to 56km cycling22
от 193
21
от 177
4
от 33
-03:34:27
Cycling 56km - 77km73
от 192
70
от 176
12
от 33
19.51
km/h
01:04:35
Start to 77km cycling32
от 192
31
от 176
5
от 33
-04:39:02
Cycling 77km - 105km54
от 182
52
от 167
11
от 31
16.04
km/h
01:44:45
Start to 105km cycling37
от 182
36
от 167
6
от 31
-06:23:48
Cycling 105km - 116km116
от 181
106
от 165
21
от 31
14.34
km/h
00:46:01
Cycling58
от 181
57
от 165
11
от 31
17.92
km/h
06:28:17
Start to T2 in39
от 181
38
от 165
6
от 31
-07:09:48
T214
от 172
11
от 158
4
от 31
-00:02:10
Start to T2 out39
от 172
38
от 158
6
от 31
-07:11:58
Running 0km - 5km14
от 161
13
от 147
4
от 28
00:05:26
min/km
00:27:10
Start to 5km running32
от 161
31
от 147
6
от 28
-07:39:09
Running 5km - 9km24
от 163
23
от 149
5
от 29
00:04:45
min/km
00:19:02
Start to 9km running34
от 163
33
от 149
6
от 29
-07:58:11
Running 9km - 12.5km26
от 159
25
от 145
7
от 29
00:08:27
min/km
00:29:37
Start to 12.5km running34
от 159
33
от 145
6
от 29
-08:27:46
Running 12.5km - 16km158
от 160
144
от 146
29
от 29
00:15:04
min/km
00:52:45
Start to 17km running45
от 160
43
от 146
9
от 29
-09:20:34
Running 16km - 20km145
от 161
131
от 147
26
от 29
00:08:45
min/km
00:35:03
Running 20.2km - 21km2
от 161
2
от 147
1
от 29
00:02:49
min/km
00:02:15
Running97
от 161
87
от 147
18
от 29
00:08:10
min/km
02:43:37
Total49
от 161
46
от 147
9
от 29
-09:55:35


Certificate