Продължете към съдържанието

BIB: 8 
Петко Дилчев


Сплит Общо Мъж M 45-49 Темпо Време
Swimming144
от 195
134
от 180
19
от 27
00:02:13
min/100m
01:06:50
T1125
от 194
113
от 179
18
от 27
-00:06:44
Start to T1 out134
от 194
123
от 179
19
от 27
-01:13:34
Cycling 0km - 11km91
от 194
85
от 179
18
от 27
18.06
km/h
00:36:32
Start to 11km cycling129
от 194
118
от 179
19
от 27
-01:50:06
Cycling 11km - 28km90
от 192
86
от 177
17
от 27
16.04
km/h
01:03:34
Start to 28km cycling110
от 192
102
от 177
19
от 27
-02:53:42
Cycling 28km - 36km77
от 193
74
от 178
17
от 26
20.44
km/h
00:23:28
Start to 36km cycling102
от 193
95
от 178
18
от 26
-03:17:08
Cycling 36km - 56km39
от 193
38
от 178
8
от 27
21.41
km/h
00:56:03
Start to 56km cycling89
от 193
82
от 178
16
от 27
-04:13:11
Cycling 56km - 77km88
от 192
83
от 177
16
от 27
18.64
km/h
01:07:35
Start to 77km cycling86
от 192
80
от 177
16
от 27
-05:20:46
Cycling 77km - 105km89
от 182
83
от 168
15
от 26
14.05
km/h
01:59:32
Start to 105km cycling89
от 182
83
от 168
16
от 26
-07:20:19
Cycling 105km - 116km99
от 181
91
от 166
16
от 26
14.87
km/h
00:44:23
Cycling81
от 181
76
от 166
15
от 26
16.93
km/h
06:51:07
Start to T2 in88
от 181
82
от 166
16
от 26
-08:04:41
T2118
от 172
105
от 159
20
от 27
-00:06:19
Start to T2 out89
от 172
83
от 159
17
от 27
-08:11:00
Running 0km - 5km153
от 161
140
от 148
21
от 23
00:08:24
min/km
00:42:01
Start to 5km running90
от 161
83
от 148
14
от 23
-08:53:02
Running 5km - 9km111
от 163
100
от 150
14
от 24
00:06:00
min/km
00:24:00
Start to 9km running96
от 163
89
от 150
16
от 24
-09:17:02
Running 9km - 12.5km149
от 159
136
от 146
22
от 23
00:12:56
min/km
00:45:18
Start to 12.5km running96
от 159
89
от 146
16
от 23
-10:02:18
Running 12.5km - 16km40
от 160
37
от 147
7
от 23
00:09:52
min/km
00:34:34
Start to 17km running93
от 160
86
от 147
15
от 23
-10:36:55
Running 16km - 20km62
от 161
58
от 148
12
от 23
00:06:27
min/km
00:25:51
Running 20.2km - 21km20
от 161
19
от 148
3
от 23
00:03:50
min/km
00:03:04
Running119
от 161
107
от 148
17
от 23
00:08:35
min/km
02:51:44
Total86
от 161
80
от 148
14
от 23
-11:02:44


Certificate