Продължете към съдържанието

BIB: 9 
Веселин Данчев


Сплит Общо Мъж M 45-49 Темпо Време
Swimming30
от 195
26
от 180
5
от 27
00:01:40
min/100m
00:50:22
T125
от 194
19
от 179
4
от 27
-00:02:59
Start to T1 out26
от 194
21
от 179
5
от 27
-00:53:21
Cycling 0km - 11km8
от 194
8
от 179
2
от 27
22.74
km/h
00:29:01
Start to 11km cycling16
от 194
15
от 179
3
от 27
-01:22:22
Cycling 11km - 28km4
от 192
4
от 177
2
от 27
21.69
km/h
00:47:02
Start to 28km cycling9
от 192
9
от 177
4
от 27
-02:09:26
Cycling 28km - 36km3
от 193
3
от 178
1
от 26
27.22
km/h
00:17:37
Start to 36km cycling7
от 193
7
от 178
2
от 26
-02:27:01
Cycling 36km - 56km4
от 193
4
от 178
1
от 27
25.55
km/h
00:46:57
Start to 56km cycling5
от 193
5
от 178
2
от 27
-03:13:58
Cycling 56km - 77km2
от 192
2
от 177
1
от 27
25.82
km/h
00:48:48
Start to 77km cycling3
от 192
3
от 177
2
от 27
-04:02:46
Cycling 77km - 105km2
от 182
2
от 168
1
от 26
21.14
km/h
01:19:27
Start to 105km cycling3
от 182
3
от 168
2
от 26
-05:22:14
Cycling 105km - 116km6
от 181
6
от 166
2
от 26
19.59
km/h
00:33:41
Cycling2
от 181
2
от 166
1
от 26
23.00
km/h
05:02:33
Start to T2 in3
от 181
3
от 166
2
от 26
-05:55:54
T266
от 172
55
от 159
12
от 27
-00:04:10
Start to T2 out3
от 172
3
от 159
2
от 27
-06:00:04
Start to 9km running3
от 163
3
от 150
2
от 24
-06:38:05
Running 9km - 12.5km10
от 159
9
от 146
4
от 23
00:07:43
min/km
00:27:02
Start to 12.5km running3
от 159
3
от 146
2
от 23
-07:05:05
Running 12.5km - 16km13
от 160
13
от 147
4
от 23
00:08:43
min/km
00:30:30
Start to 17km running4
от 160
4
от 147
2
от 23
-07:35:38
Running 16km - 20km5
от 161
5
от 148
2
от 23
00:04:59
min/km
00:19:56
Running 20.2km - 21km8
от 161
8
от 148
1
от 23
00:03:38
min/km
00:02:54
Running5
от 161
5
от 148
2
от 23
00:05:46
min/km
01:55:28
Total3
от 161
3
от 148
2
от 23
-07:55:32


Certificate