Продължете към съдържанието

BIB: 10 
Веселина Иванова


Сплит Общо Жена F 40-44 Темпо Време
Swimming122
от 195
9
от 15
1
от 2
00:02:06
min/100m
01:03:19
T149
от 194
10
от 15
1
от 2
-00:04:09
Start to T1 out103
от 194
10
от 15
1
от 2
-01:07:28
Cycling 0km - 11km137
от 194
9
от 15
1
от 2
16.73
km/h
00:39:26
Start to 11km cycling113
от 194
9
от 15
1
от 2
-01:46:54
Cycling 11km - 28km170
от 192
13
от 15
1
от 2
12.45
km/h
01:21:55
Start to 28km cycling148
от 192
11
от 15
1
от 2
-03:08:51
Cycling 28km - 36km127
от 193
11
от 15
1
от 2
17.79
km/h
00:26:59
Start to 36km cycling148
от 193
11
от 15
1
от 2
-03:35:48
Cycling 36km - 56km169
от 193
11
от 15
1
от 2
14.10
km/h
01:25:05
Start to 56km cycling155
от 193
11
от 15
1
от 2
-05:00:53
Cycling 56km - 77km137
от 192
11
от 15
1
от 2
16.46
km/h
01:16:33
Start to 77km cycling152
от 192
11
от 15
1
от 2
-06:17:26
Cycling 77km - 105km119
от 182
10
от 14
1
от 2
12.90
km/h
02:10:12
Start to 105km cycling148
от 182
10
от 14
1
от 2
-08:27:39
Cycling 105km - 116km122
от 181
10
от 15
1
от 2
14.19
km/h
00:46:30
Cycling149
от 181
11
от 15
1
от 2
14.30
km/h
08:06:40
Start to T2 in143
от 181
10
от 15
1
от 2
-09:14:08
T237
от 172
8
от 13
1
от 1
-00:03:08
Start to T2 out135
от 172
10
от 13
1
от 1
-09:17:16
Running 0km - 5km150
от 161
13
от 13
1
от 1
00:08:20
min/km
00:41:44
Start to 5km running137
от 161
10
от 13
1
от 1
-09:59:01
Running 5km - 9km144
от 163
13
от 13
1
от 1
00:06:33
min/km
00:26:14
Start to 9km running140
от 163
10
от 13
1
от 1
-10:25:15
Running 9km - 12.5km112
от 159
12
от 13
1
от 1
00:10:56
min/km
00:38:19
Start to 12.5km running138
от 159
10
от 13
1
от 1
-11:03:32
Running 12.5km - 16km90
от 160
9
от 13
1
от 1
00:11:15
min/km
00:39:23
Start to 17km running137
от 160
10
от 13
1
от 1
-11:42:58
Running 16km - 20km102
от 161
10
от 13
1
от 1
00:07:20
min/km
00:29:21
Running 20.2km - 21km122
от 161
11
от 13
1
от 1
00:05:23
min/km
00:04:18
Running128
от 161
13
от 13
1
от 1
00:08:45
min/km
02:55:01
Total136
от 161
10
от 13
1
от 1
-12:12:17


Certificate