Продължете към съдържанието

BIB: 127 
Svetlozar Orelov


Сплит Общо Мъж M 35-39 Темпо Време
Swimming62
от 195
57
от 180
12
от 46
00:01:50
min/100m
00:55:02
T17
от 194
5
от 179
2
от 46
-00:02:09
Start to T1 out44
от 194
39
от 179
9
от 46
-00:57:11
Cycling 0km - 11km30
от 194
30
от 179
7
от 46
20.71
km/h
00:31:51
Start to 11km cycling39
от 194
35
от 179
6
от 46
-01:29:02
Cycling 11km - 28km41
от 192
40
от 177
7
от 46
18.30
km/h
00:55:43
Start to 28km cycling33
от 192
31
от 177
7
от 46
-02:24:47
Cycling 28km - 36km27
от 193
27
от 178
5
от 46
23.94
km/h
00:20:03
Start to 36km cycling29
от 193
28
от 178
7
от 46
-02:44:48
Cycling 36km - 56km35
от 193
35
от 178
8
от 46
21.74
km/h
00:55:11
Start to 56km cycling27
от 193
26
от 178
6
от 46
-03:39:59
Cycling 56km - 77km10
от 192
10
от 177
2
от 46
23.50
km/h
00:53:36
Start to 77km cycling23
от 192
22
от 177
5
от 46
-04:33:35
Cycling 77km - 105km24
от 182
24
от 168
5
от 43
18.26
km/h
01:31:59
Start to 105km cycling20
от 182
19
от 168
4
от 43
-06:05:35
Cycling 105km - 116km23
от 181
23
от 166
6
от 43
17.67
km/h
00:37:21
Cycling24
от 181
24
от 166
6
от 43
20.13
km/h
05:45:44
Start to T2 in20
от 181
19
от 166
4
от 43
-06:42:55
T28
от 172
7
от 159
2
от 40
-00:01:49
Start to T2 out19
от 172
18
от 159
4
от 40
-06:44:44
Running 0km - 5km13
от 161
12
от 148
2
от 39
00:05:23
min/km
00:26:57
Start to 5km running18
от 161
18
от 148
4
от 39
-07:11:42
Running 5km - 9km23
от 163
22
от 150
4
от 39
00:04:45
min/km
00:19:02
Start to 9km running18
от 163
18
от 150
4
от 39
-07:30:44
Running 9km - 12.5km8
от 159
8
от 146
2
от 37
00:07:32
min/km
00:26:23
Start to 12.5km running18
от 159
18
от 146
4
от 37
-07:57:05
Running 12.5km - 16km7
от 160
7
от 147
1
от 37
00:08:18
min/km
00:29:03
Start to 17km running15
от 160
15
от 147
2
от 37
-08:26:11
Running 16km - 20km14
от 161
14
от 148
1
от 38
00:05:20
min/km
00:21:21
Running 20.2km - 21km12
от 161
12
от 148
2
от 38
00:03:44
min/km
00:02:59
Running11
от 161
10
от 148
2
от 38
00:06:08
min/km
02:02:46
Total13
от 161
13
от 148
2
от 38
-08:47:30


Certificate