Продължете към съдържанието

BIB: 11 
Боян Миланов


Сплит Общо Мъж M 18-29 Темпо Време
Swimming91
от 195
83
от 180
13
от 24
00:01:58
min/100m
00:59:28
T1178
от 194
163
от 179
23
от 24
-00:10:27
Start to T1 out119
от 194
109
от 179
15
от 24
-01:09:55
Cycling 0km - 11km88
от 194
83
от 179
8
от 24
18.33
km/h
00:36:00
Start to 11km cycling111
от 194
103
от 179
13
от 24
-01:45:55
Cycling 11km - 28km36
от 192
35
от 177
5
от 24
18.73
km/h
00:54:27
Start to 28km cycling75
от 192
68
от 177
8
от 24
-02:40:24
Cycling 28km - 36km115
от 193
107
от 178
12
от 24
18.49
km/h
00:25:57
Start to 36km cycling82
от 193
75
от 178
8
от 24
-03:06:19
Cycling 36km - 56km70
от 193
69
от 178
6
от 24
19.53
km/h
01:01:27
Start to 56km cycling79
от 193
73
от 178
8
от 24
-04:07:46
Cycling 56km - 77km62
от 192
59
от 177
7
от 23
19.99
km/h
01:03:01
Start to 77km cycling72
от 192
69
от 177
8
от 23
-05:10:47
Cycling 77km - 105km101
от 182
94
от 168
10
от 21
13.57
km/h
02:03:46
Start to 105km cycling82
от 182
77
от 168
8
от 21
-07:14:34
Cycling 105km - 116km61
от 181
57
от 166
6
от 20
16.40
km/h
00:40:13
Cycling72
от 181
68
от 166
8
от 20
17.19
km/h
06:44:51
Start to T2 in81
от 181
76
от 166
8
от 20
-07:54:46
T2162
от 172
149
от 159
16
от 17
-00:12:10
Start to T2 out84
от 172
78
от 159
9
от 17
-08:06:56
Running 0km - 5km151
от 161
138
от 148
17
от 17
00:08:22
min/km
00:41:50
Start to 5km running85
от 161
79
от 148
10
от 17
-08:48:47
Running 5km - 9km96
от 163
87
от 150
11
от 17
00:05:47
min/km
00:23:09
Start to 9km running86
от 163
80
от 150
10
от 17
-09:11:56
Running 9km - 12.5km119
от 159
106
от 146
12
от 17
00:11:11
min/km
00:39:10
Start to 12.5km running89
от 159
83
от 146
10
от 17
-09:51:04
Running 12.5km - 16km57
от 160
53
от 147
8
от 17
00:10:17
min/km
00:36:02
Start to 17km running83
от 160
77
от 147
9
от 17
-10:27:09
Running 16km - 20km104
от 161
94
от 148
12
от 17
00:07:23
min/km
00:29:33
Running 20.2km - 21km61
от 161
55
от 148
10
от 17
00:04:27
min/km
00:03:33
Running113
от 161
103
от 148
12
от 17
00:08:29
min/km
02:49:44
Total82
от 161
76
от 148
9
от 17
-10:56:40


Certificate