Продължете към съдържанието

BIB: 14 
Георги Манов


Сплит Общо Мъж M 35-39 Темпо Време
Swimming154
от 195
142
от 180
38
от 46
00:02:17
min/100m
01:08:36
T194
от 194
84
от 179
17
от 46
-00:05:49
Start to T1 out140
от 194
128
от 179
33
от 46
-01:14:25
Cycling 0km - 11km138
от 194
129
от 179
31
от 46
16.73
km/h
00:39:26
Start to 11km cycling143
от 194
132
от 179
32
от 46
-01:53:51
Cycling 11km - 28km116
от 192
109
от 177
29
от 46
14.85
km/h
01:08:39
Start to 28km cycling132
от 192
122
от 177
31
от 46
-03:02:32
Cycling 28km - 36km87
от 193
82
от 178
20
от 46
19.89
km/h
00:24:07
Start to 36km cycling121
от 193
112
от 178
28
от 46
-03:26:37
Cycling 36km - 56km87
от 193
82
от 178
19
от 46
18.70
km/h
01:04:10
Start to 56km cycling113
от 193
106
от 178
27
от 46
-04:30:47
Cycling 56km - 77km150
от 192
138
от 177
33
от 46
15.93
km/h
01:19:05
Start to 77km cycling116
от 192
109
от 177
27
от 46
-05:49:52
Cycling 77km - 105km158
от 182
146
от 168
37
от 43
11.58
km/h
02:25:07
Start to 105km cycling131
от 182
122
от 168
30
от 43
-08:15:00
Cycling 105km - 116km169
от 181
156
от 166
41
от 43
11.90
km/h
00:55:27
Cycling136
от 181
127
от 166
30
от 43
14.62
km/h
07:56:01
Start to T2 in138
от 181
129
от 166
31
от 43
-09:10:26
T258
от 172
48
от 159
14
от 40
-00:03:46
Start to T2 out133
от 172
124
от 159
29
от 40
-09:14:12
Running 0km - 5km159
от 161
146
от 148
38
от 39
00:08:53
min/km
00:44:26
Start to 5km running136
от 161
127
от 148
30
от 39
-09:58:39
Running 5km - 9km152
от 163
139
от 150
36
от 39
00:06:56
min/km
00:27:46
Start to 9km running142
от 163
132
от 150
31
от 39
-10:26:25
Running 9km - 12.5km153
от 159
140
от 146
35
от 37
00:13:45
min/km
00:48:09
Start to 12.5km running149
от 159
137
от 146
32
от 37
-11:14:32
Running 12.5km - 16km155
от 160
142
от 147
35
от 37
00:14:41
min/km
00:51:26
Start to 17km running155
от 160
142
от 147
35
от 37
-12:06:01
Running 16km - 20km151
от 161
138
от 148
36
от 38
00:09:03
min/km
00:36:13
Running 20.2km - 21km125
от 161
113
от 148
31
от 38
00:05:25
min/km
00:04:20
Running158
от 161
145
от 148
38
от 38
00:10:24
min/km
03:28:00
Total156
от 161
143
от 148
36
от 38
-12:42:12


Certificate