Продължете към съдържанието

BIB: 12 
Мартин Върбов


Сплит Общо Мъж M 30-34 Темпо Време
Swimming146
от 195
135
от 180
24
от 34
00:02:14
min/100m
01:07:09
T1118
от 194
106
от 179
20
от 34
-00:06:28
Start to T1 out135
от 194
124
от 179
21
от 34
-01:13:37
Cycling 0km - 11km77
от 194
73
от 179
15
от 34
18.81
km/h
00:35:04
Start to 11km cycling124
от 194
114
от 179
22
от 34
-01:48:41
Cycling 11km - 28km131
от 192
123
от 177
22
от 32
14.36
km/h
01:11:01
Start to 28km cycling122
от 192
113
от 177
19
от 32
-02:59:44
Cycling 28km - 36km161
от 193
148
от 178
26
от 34
15.66
km/h
00:30:38
Start to 36km cycling129
от 193
120
от 178
22
от 34
-03:30:20
Cycling 36km - 56km1
от 193
1
от 178
1
от 33
-1.04
km/h
-19:-17:-36
Start to 56km cycling1
от 193
1
от 178
1
от 33
--15:-47:-16
Cycling 56km - 77km192
от 192
177
от 177
33
от 33
0.97
km/h
21:41:29
Start to 77km cycling121
от 192
113
от 177
22
от 33
-05:54:13
Cycling 77km - 105km88
от 182
82
от 168
16
от 31
14.10
km/h
01:59:07
Start to 105km cycling114
от 182
106
от 168
21
от 31
-07:53:21
Cycling 105km - 116km89
от 181
83
от 166
17
от 31
15.25
km/h
00:43:17
Cycling105
от 181
98
от 166
21
от 31
15.71
km/h
07:23:00
Start to T2 in109
от 181
102
от 166
21
от 31
-08:36:37
T292
от 172
79
от 159
15
от 31
-00:05:22
Start to T2 out109
от 172
101
от 159
21
от 31
-08:41:59
Running 0km - 5km51
от 161
50
от 148
14
от 28
00:06:11
min/km
00:30:56
Start to 5km running103
от 161
96
от 148
20
от 28
-09:12:56
Running 5km - 9km46
от 163
42
от 150
11
от 29
00:05:07
min/km
00:20:31
Start to 9km running100
от 163
93
от 150
20
от 29
-09:33:27
Running 9km - 12.5km52
от 159
48
от 146
9
от 29
00:09:12
min/km
00:32:12
Start to 12.5km running99
от 159
91
от 146
19
от 29
-10:05:37
Running 12.5km - 16km39
от 160
36
от 147
8
от 29
00:09:46
min/km
00:34:11
Start to 17km running98
от 160
90
от 147
19
от 29
-10:39:51
Running 16km - 20km69
от 161
65
от 148
14
от 29
00:06:33
min/km
00:26:15
Running 20.2km - 21km52
от 161
48
от 148
7
от 29
00:04:20
min/km
00:03:28
Running47
от 161
44
от 148
9
от 29
00:07:12
min/km
02:24:05
Total92
от 161
85
от 148
18
от 29
-11:06:04


Certificate