Продължете към съдържанието

BIB: 16 
Добромир Спасов


Сплит Общо Мъж M 35-39 Темпо Време
Swimming168
от 195
155
от 180
41
от 46
00:02:28
min/100m
01:14:18
T178
от 194
68
от 179
14
от 46
-00:05:07
Start to T1 out161
от 194
149
от 179
40
от 46
-01:19:25
Cycling 0km - 11km95
от 194
88
от 179
19
от 46
17.96
km/h
00:36:45
Start to 11km cycling151
от 194
140
от 179
37
от 46
-01:56:10
Cycling 11km - 28km62
от 192
61
от 177
15
от 46
17.49
km/h
00:58:18
Start to 28km cycling113
от 192
105
от 177
25
от 46
-02:54:30
Cycling 28km - 36km74
от 193
71
от 178
16
от 46
20.65
km/h
00:23:14
Start to 36km cycling104
от 193
97
от 178
23
от 46
-03:17:42
Cycling 36km - 56km106
от 193
100
от 178
25
от 46
17.41
km/h
01:08:56
Start to 56km cycling105
от 193
98
от 178
23
от 46
-04:26:38
Cycling 56km - 77km47
от 192
46
от 177
11
от 46
20.81
km/h
01:00:32
Start to 77km cycling94
от 192
87
от 177
20
от 46
-05:27:10
Cycling 77km - 105km55
от 182
53
от 168
12
от 43
16.02
km/h
01:44:51
Start to 105km cycling79
от 182
74
от 168
17
от 43
-07:12:02
Cycling 105km - 116km56
от 181
52
от 166
14
от 43
16.55
km/h
00:39:52
Cycling61
от 181
59
от 166
14
от 43
17.73
km/h
06:32:28
Start to T2 in77
от 181
72
от 166
16
от 43
-07:51:53
T2104
от 172
91
от 159
22
от 40
-00:05:46
Start to T2 out76
от 172
71
от 159
17
от 40
-07:57:39
Running 0km - 5km122
от 161
112
от 148
27
от 39
00:07:18
min/km
00:36:34
Start to 5km running73
от 161
68
от 148
16
от 39
-08:34:14
Running 5km - 9km141
от 163
129
от 150
31
от 39
00:06:31
min/km
00:26:05
Start to 9km running76
от 163
71
от 150
17
от 39
-09:00:19
Running 9km - 12.5km151
от 159
138
от 146
34
от 37
00:13:14
min/km
00:46:21
Start to 12.5km running84
от 159
78
от 146
22
от 37
-09:46:38
Running 12.5km - 16km156
от 160
143
от 147
36
от 37
00:14:47
min/km
00:51:44
Start to 17km running95
от 160
88
от 147
22
от 37
-10:38:25
Running 16km - 20km122
от 161
111
от 148
29
от 38
00:07:47
min/km
00:31:11
Running 20.2km - 21km98
от 161
91
от 148
23
от 38
00:05:01
min/km
00:04:01
Running150
от 161
137
от 148
35
от 38
00:09:35
min/km
03:11:55
Total96
от 161
88
от 148
22
от 38
-11:09:34


Certificate