Продължете към съдържанието

BIB: 13 
Вера Делипавлова


Сплит Общо Жена F 30-34 Темпо Време
Swimming145
от 195
11
от 15
3
от 3
00:02:14
min/100m
01:07:09
T1102
от 194
11
от 15
3
от 3
-00:06:02
Start to T1 out133
от 194
11
от 15
3
от 3
-01:13:11
Cycling 0km - 11km84
от 194
5
от 15
3
от 3
18.51
km/h
00:35:39
Start to 11km cycling125
от 194
11
от 15
3
от 3
-01:48:50
Cycling 11km - 28km134
от 192
9
от 15
3
от 3
14.31
km/h
01:11:15
Start to 28km cycling123
от 192
10
от 15
3
от 3
-03:00:07
Cycling 28km - 36km159
от 193
13
от 15
3
от 3
15.84
km/h
00:30:18
Start to 36km cycling130
от 193
10
от 15
3
от 3
-03:30:23
Cycling 36km - 56km148
от 193
10
от 15
3
от 3
15.66
km/h
01:16:37
Start to 56km cycling136
от 193
9
от 15
3
от 3
-04:47:00
Cycling 56km - 77km87
от 192
5
от 15
3
от 3
18.70
km/h
01:07:23
Start to 77km cycling122
от 192
9
от 15
3
от 3
-05:54:23
Cycling 77km - 105km87
от 182
6
от 14
3
от 3
14.13
km/h
01:58:54
Start to 105km cycling113
от 182
8
от 14
3
от 3
-07:53:18
Cycling 105km - 116km95
от 181
8
от 15
3
от 3
14.96
km/h
00:44:07
Cycling109
от 181
8
от 15
3
от 3
15.67
km/h
07:24:13
Start to T2 in112
от 181
8
от 15
3
от 3
-08:37:24
T275
от 172
12
от 13
3
от 3
-00:04:34
Start to T2 out108
от 172
8
от 13
3
от 3
-08:41:58
Running 0km - 5km56
от 161
3
от 13
2
от 3
00:06:12
min/km
00:31:02
Start to 5km running104
от 161
8
от 13
3
от 3
-09:13:01
Running 5km - 9km45
от 163
4
от 13
2
от 3
00:05:07
min/km
00:20:30
Start to 9km running101
от 163
8
от 13
3
от 3
-09:33:31
Running 9km - 12.5km50
от 159
4
от 13
2
от 3
00:09:10
min/km
00:32:06
Start to 12.5km running98
от 159
8
от 13
3
от 3
-10:05:35
Running 12.5km - 16km37
от 160
3
от 13
2
от 3
00:09:46
min/km
00:34:11
Start to 17km running97
от 160
8
от 13
3
от 3
-10:39:49
Running 16km - 20km70
от 161
5
от 13
2
от 3
00:06:34
min/km
00:26:17
Running 20.2km - 21km53
от 161
5
от 13
3
от 3
00:04:20
min/km
00:03:28
Running48
от 161
4
от 13
2
от 3
00:07:12
min/km
02:24:06
Total91
от 161
7
от 13
3
от 3
-11:06:04


Certificate