Продължете към съдържанието

BIB: 68 
Пламен Гостев


Сплит Общо Мъж M 30-34 Темпо Време
Swimming21
от 195
17
от 180
4
от 34
00:01:36
min/100m
00:48:05
T1141
от 194
127
от 179
26
от 34
-00:07:45
Start to T1 out37
от 194
32
от 179
7
от 34
-00:55:50
Cycling 0km - 11km27
от 194
27
от 179
3
от 34
20.89
km/h
00:31:35
Start to 11km cycling33
от 194
30
от 179
6
от 34
-01:27:25
Cycling 11km - 28km37
от 192
36
от 177
3
от 32
18.64
km/h
00:54:43
Start to 28km cycling26
от 192
25
от 177
5
от 32
-02:22:10
Cycling 28km - 36km23
от 193
23
от 178
4
от 34
24.10
km/h
00:19:55
Start to 36km cycling23
от 193
22
от 178
4
от 34
-02:42:03
Cycling 36km - 56km51
от 193
50
от 178
8
от 33
20.68
km/h
00:58:01
Start to 56km cycling29
от 193
28
от 178
6
от 33
-03:40:04
Cycling 56km - 77km24
от 192
24
от 177
3
от 33
22.94
km/h
00:54:55
Start to 77km cycling24
от 192
23
от 177
3
от 33
-04:34:59
Cycling 77km - 105km28
от 182
27
от 168
4
от 31
17.78
km/h
01:34:28
Start to 105km cycling26
от 182
25
от 168
4
от 31
-06:09:28
Cycling 105km - 116km35
от 181
33
от 166
6
от 31
17.26
km/h
00:38:14
Cycling27
от 181
27
от 166
4
от 31
19.78
km/h
05:51:51
Start to T2 in26
от 181
25
от 166
4
от 31
-06:47:41
T265
от 172
54
от 159
9
от 31
-00:04:09
Start to T2 out26
от 172
25
от 159
4
от 31
-06:51:50
Running 0km - 5km16
от 161
15
от 148
5
от 28
00:05:30
min/km
00:27:32
Start to 5km running22
от 161
21
от 148
3
от 28
-07:19:23
Running 5km - 9km29
от 163
28
от 150
7
от 29
00:04:50
min/km
00:19:21
Start to 9km running23
от 163
22
от 150
3
от 29
-07:38:44
Running 9km - 12.5km18
от 159
17
от 146
5
от 29
00:08:00
min/km
00:28:01
Start to 12.5km running22
от 159
22
от 146
3
от 29
-08:06:43
Running 12.5km - 16km10
от 160
10
от 147
3
от 29
00:08:27
min/km
00:29:35
Start to 17km running21
от 160
21
от 147
3
от 29
-08:36:21
Running 16km - 20km11
от 161
11
от 148
2
от 29
00:05:18
min/km
00:21:13
Running 20.2km - 21km28
от 161
26
от 148
5
от 29
00:03:55
min/km
00:03:08
Running14
от 161
13
от 148
3
от 29
00:06:17
min/km
02:05:42
Total19
от 161
19
от 148
3
от 29
-08:57:32


Certificate