Продължете към съдържанието

BIB: 17 
Борис Недев


Сплит Общо Мъж M 50+ Темпо Време
Swimming53
от 195
48
от 180
5
от 18
00:01:47
min/100m
00:53:55
T188
от 194
78
от 179
11
от 18
-00:05:36
Start to T1 out53
от 194
48
от 179
5
от 18
-00:59:31
Cycling 0km - 11km144
от 194
135
от 179
17
от 18
16.58
km/h
00:39:47
Start to 11km cycling75
от 194
67
от 179
7
от 18
-01:39:18
Cycling 11km - 28km117
от 192
110
от 177
9
от 18
14.81
km/h
01:08:53
Start to 28km cycling99
от 192
92
от 177
9
от 18
-02:48:13
Cycling 28km - 36km79
от 193
75
от 178
6
от 18
20.30
km/h
00:23:38
Start to 36km cycling97
от 193
90
от 178
9
от 18
-03:11:49
Cycling 36km - 56km98
от 193
92
от 178
9
от 18
17.69
km/h
01:07:51
Start to 56km cycling99
от 193
92
от 178
8
от 18
-04:19:40
Cycling 56km - 77km97
от 192
92
от 177
11
от 18
18.15
km/h
01:09:24
Start to 77km cycling96
от 192
89
от 177
8
от 18
-05:29:04
Cycling 77km - 105km114
от 182
105
от 168
12
от 17
13.05
km/h
02:08:42
Start to 105km cycling99
от 182
92
от 168
8
от 17
-07:37:47
Cycling 105km - 116km129
от 181
118
от 166
13
от 18
14.05
km/h
00:46:57
Cycling111
от 181
103
от 166
12
от 18
15.63
km/h
07:25:12
Start to T2 in100
от 181
93
от 166
9
от 18
-08:24:43
T2145
от 172
132
от 159
14
от 16
-00:08:54
Start to T2 out100
от 172
93
от 159
9
от 16
-08:33:37
Running 0km - 5km128
от 161
118
от 148
14
от 15
00:07:27
min/km
00:37:16
Start to 5km running98
от 161
91
от 148
11
от 15
-09:10:54
Running 5km - 9km145
от 163
132
от 150
14
от 15
00:06:45
min/km
00:27:02
Start to 9km running107
от 163
99
от 150
11
от 15
-09:37:56
Running 9km - 12.5km140
от 159
127
от 146
13
от 14
00:12:14
min/km
00:42:49
Start to 12.5km running109
от 159
101
от 146
10
от 14
-10:20:43
Running 12.5km - 16km114
от 160
102
от 147
11
от 15
00:12:02
min/km
00:42:10
Start to 17km running113
от 160
104
от 147
11
от 15
-11:02:56
Running 16km - 20km124
от 161
113
от 148
12
от 15
00:07:49
min/km
00:31:17
Running 20.2km - 21km131
от 161
119
от 148
12
от 15
00:05:32
min/km
00:04:25
Running136
от 161
123
от 148
13
от 15
00:09:01
min/km
03:00:34
Total114
от 161
105
от 148
11
от 15
-11:34:11


Certificate