Продължете към съдържанието

BIB: 18 
Венцислава Цачева


Сплит Общо Жена F 45-49 Темпо Време
Swimming131
от 195
10
от 15
3
от 3
00:02:09
min/100m
01:04:44
T118
от 194
5
от 15
2
от 3
-00:02:34
Start to T1 out100
от 194
9
от 15
3
от 3
-01:07:18
Cycling 0km - 11km163
от 194
11
от 15
3
от 3
15.94
km/h
00:41:23
Start to 11km cycling123
от 194
10
от 15
3
от 3
-01:48:41
Cycling 11km - 28km130
от 192
8
от 15
3
от 3
14.40
km/h
01:10:49
Start to 28km cycling121
от 192
9
от 15
3
от 3
-02:59:32
Cycling 28km - 36km107
от 193
8
от 15
3
от 3
18.77
km/h
00:25:34
Start to 36km cycling116
от 193
9
от 15
3
от 3
-03:25:04
Cycling 36km - 56km111
от 193
7
от 15
3
от 3
17.12
km/h
01:10:05
Start to 56km cycling117
от 193
8
от 15
3
от 3
-04:35:09
Cycling 56km - 77km128
от 192
10
от 15
3
от 3
16.84
km/h
01:14:48
Start to 77km cycling117
от 192
8
от 15
3
от 3
-05:49:57
Cycling 77km - 105km108
от 182
8
от 14
3
от 3
13.38
km/h
02:05:34
Start to 105km cycling117
от 182
9
от 14
3
от 3
-07:55:32
Cycling 105km - 116km106
от 181
9
от 15
2
от 3
14.69
km/h
00:44:56
Cycling117
от 181
9
от 15
3
от 3
15.36
km/h
07:33:09
Start to T2 in114
от 181
9
от 15
3
от 3
-08:40:27
T226
от 172
6
от 13
2
от 3
-00:02:43
Start to T2 out112
от 172
9
от 13
3
от 3
-08:43:10
Running 0km - 5km136
от 161
12
от 13
3
от 3
00:07:37
min/km
00:38:06
Start to 5km running109
от 161
9
от 13
3
от 3
-09:21:17
Running 5km - 9km85
от 163
7
от 13
2
от 3
00:05:42
min/km
00:22:49
Start to 9km running112
от 163
9
от 13
3
от 3
-09:44:06
Running 9km - 12.5km93
от 159
9
от 13
3
от 3
00:10:28
min/km
00:36:40
Start to 12.5km running110
от 159
9
от 13
3
от 3
-10:20:44
Running 12.5km - 16km100
от 160
10
от 13
3
от 3
00:11:30
min/km
00:40:15
Start to 17km running110
от 160
9
от 13
3
от 3
-11:01:02
Running 16km - 20km101
от 161
9
от 13
3
от 3
00:07:19
min/km
00:29:18
Running 20.2km - 21km88
от 161
7
от 13
2
от 3
00:04:49
min/km
00:03:51
Running103
от 161
10
от 13
3
от 3
00:08:21
min/km
02:47:08
Total112
от 161
9
от 13
3
от 3
-11:30:18


Certificate