Продължете към съдържанието

BIB: 19 
Иван Иванов


Сплит Общо Мъж M 45-49 Темпо Време
Swimming10
от 195
10
от 180
2
от 27
00:01:29
min/100m
00:44:42
T139
от 194
32
от 179
5
от 27
-00:03:45
Start to T1 out11
от 194
10
от 179
2
от 27
-00:48:27
Cycling 0km - 11km64
от 194
62
от 179
14
от 27
19.32
km/h
00:34:10
Start to 11km cycling19
от 194
18
от 179
5
от 27
-01:22:37
Cycling 11km - 28km63
от 192
62
от 177
12
от 27
17.44
km/h
00:58:29
Start to 28km cycling24
от 192
23
от 177
7
от 27
-02:21:08
Cycling 28km - 36km46
от 193
45
от 178
11
от 26
22.77
km/h
00:21:04
Start to 36km cycling24
от 193
23
от 178
7
от 26
-02:42:10
Cycling 36km - 56km53
от 193
52
от 178
11
от 27
20.67
km/h
00:58:03
Start to 56km cycling30
от 193
29
от 178
7
от 27
-03:40:13
Cycling 56km - 77km50
от 192
49
от 177
11
от 27
20.68
km/h
01:00:55
Start to 77km cycling35
от 192
34
от 177
8
от 27
-04:41:08
Cycling 77km - 105km52
от 182
50
от 168
10
от 26
16.12
km/h
01:44:14
Start to 105km cycling38
от 182
37
от 168
8
от 26
-06:25:23
Cycling 105km - 116km52
от 181
48
от 166
9
от 26
16.64
km/h
00:39:39
Cycling47
от 181
46
от 166
11
от 26
18.48
km/h
06:16:34
Start to T2 in36
от 181
35
от 166
8
от 26
-07:05:01
T2121
от 172
108
от 159
21
от 27
-00:06:32
Start to T2 out37
от 172
36
от 159
8
от 27
-07:11:33
Running 0km - 5km132
от 161
122
от 148
17
от 23
00:07:34
min/km
00:37:53
Start to 5km running42
от 161
41
от 148
8
от 23
-07:49:27
Running 5km - 9km120
от 163
109
от 150
16
от 24
00:06:05
min/km
00:24:21
Start to 9km running44
от 163
43
от 150
9
от 24
-08:13:48
Running 9km - 12.5km148
от 159
135
от 146
21
от 23
00:12:50
min/km
00:44:55
Start to 12.5km running52
от 159
49
от 146
10
от 23
-08:58:41
Running 12.5km - 16km133
от 160
121
от 147
20
от 23
00:12:32
min/km
00:43:54
Start to 17km running57
от 160
54
от 147
10
от 23
-09:42:38
Running 16km - 20km97
от 161
89
от 148
15
от 23
00:07:17
min/km
00:29:08
Running 20.2km - 21km138
от 161
125
от 148
18
от 23
00:05:47
min/km
00:04:38
Running135
от 161
122
от 148
18
от 23
00:09:00
min/km
03:00:11
Total58
от 161
54
от 148
10
от 23
-10:11:44


Certificate