Продължете към съдържанието

BIB: 20 
Cathal Leonard


Сплит Общо Мъж M 40-44 Темпо Време
Swimming151
от 195
139
от 180
27
от 31
00:02:16
min/100m
01:08:00
T1188
от 194
173
от 179
27
от 30
-00:12:59
Start to T1 out163
от 194
150
от 179
26
от 30
-01:20:59
Cycling 0km - 11km170
от 194
159
от 179
30
от 30
15.43
km/h
00:42:47
Start to 11km cycling167
от 194
155
от 179
27
от 30
-02:03:46
Cycling 11km - 28km161
от 192
151
от 177
28
от 30
13.07
km/h
01:18:02
Start to 28km cycling169
от 192
157
от 177
28
от 30
-03:21:50
Cycling 28km - 36km130
от 193
119
от 178
21
от 30
17.60
km/h
00:27:16
Start to 36km cycling167
от 193
155
от 178
28
от 30
-03:49:04
Cycling 36km - 56km189
от 193
174
от 178
29
от 30
11.51
km/h
01:44:15
Start to 56km cycling180
от 193
167
от 178
29
от 30
-05:33:19
Cycling 56km - 77km177
от 192
163
от 177
30
от 30
14.08
km/h
01:29:28
Start to 77km cycling184
от 192
170
от 177
30
от 30
-07:02:47
Cycling 77km - 105km168
от 182
156
от 168
29
от 30
10.90
km/h
02:34:11
Start to 105km cycling180
от 182
166
от 168
30
от 30
-09:36:59
Cycling 105km - 116km167
от 181
154
от 166
27
от 28
11.93
km/h
00:55:19
Cycling178
от 181
164
от 166
28
от 28
12.62
km/h
09:11:18
Start to T2 in178
от 181
164
от 166
28
от 28
-10:32:17