Продължете към съдържанието

BIB: 21 
Николай Димитров


Сплит Общо Мъж M 40-44 Темпо Време
Swimming75
от 195
69
от 180
14
от 31
00:01:53
min/100m
00:56:54
T1168
от 194
153
от 179
26
от 30
-00:09:16
Start to T1 out94
от 194
86
от 179
18
от 30
-01:06:10
Cycling 0km - 11km143
от 194
134
от 179
25
от 30
16.60
km/h
00:39:45
Start to 11km cycling109
от 194
101
от 179
21
от 30
-01:45:55
Cycling 11km - 28km150
от 192
141
от 177
25
от 30
13.68
km/h
01:14:33
Start to 28km cycling125
от 192
115
от 177
22
от 30
-03:00:30
Cycling 28km - 36km132
от 193
121
от 178
22
от 30
17.47
km/h
00:27:28
Start to 36km cycling126
от 193
117
от 178
22
от 30
-03:27:56
Cycling 36km - 56km135
от 193
126
от 178
23
от 30
16.21
km/h
01:14:02
Start to 56km cycling132
от 193
124
от 178
21
от 30
-04:41:58
Cycling 56km - 77km169
от 192
156
от 177
28
от 30
15.00
km/h
01:24:00
Start to 77km cycling141
от 192
132
от 177
24
от 30
-06:05:58
Cycling 77km - 105km141
от 182
130
от 168
25
от 30
12.17
km/h
02:18:01
Start to 105km cycling141
от 182
132
от 168
24
от 30
-08:24:00
Cycling 105km - 116km154
от 181
141
от 166
24
от 28
13.18
km/h
00:50:04
Cycling151
от 181
140
от 166
26
от 28
14.27
km/h
08:07:53
Start to T2 in142
от 181
133
от 166
23
от 28
-09:14:03
T2142
от 172
129
от 159
21
от 28
-00:08:30
Start to T2 out145
от 172
135
от 159
24
от 28
-09:22:33
Running 0km - 5km84
от 161
77
от 148
15
от 26
00:06:32
min/km
00:32:42
Start to 5km running134
от 161
125
от 148
23
от 26
-09:55:16
Running 5km - 9km60
от 163
56
от 150
11
от 26
00:05:22
min/km
00:21:31
Start to 9km running133
от 163
124
от 150
22
от 26
-10:16:47
Running 9km - 12.5km85
от 159
77
от 146
16
от 26
00:10:12
min/km
00:35:44
Start to 12.5km running128
от 159
119
от 146
20
от 26
-10:52:29
Running 12.5km - 16km127
от 160
115
от 147
21
от 26
00:12:19
min/km
00:43:08
Start to 17km running128
от 160
119
от 147
20
от 26
-11:35:40
Running 16km - 20km142
от 161
129
от 148
23
от 26
00:08:36
min/km
00:34:25
Running 20.2km - 21km149
от 161
136
от 148
23
от 26
00:06:11
min/km
00:04:57
Running104
от 161
94
от 148
19
от 26
00:08:22
min/km
02:47:30
Total134
от 161
125
от 148
21
от 26
-12:10:03


Certificate