Продължете към съдържанието

BIB: 23 
Георги Събев


Сплит Общо Мъж M 45-49 Темпо Време
Swimming172
от 195
159
от 180
25
от 27
00:02:30
min/100m
01:15:14
T1117
от 194
105
от 179
17
от 27
-00:06:27
Start to T1 out166
от 194
153
от 179
24
от 27
-01:21:41
Cycling 0km - 11km126
от 194
118
от 179
22
от 27
16.90
km/h
00:39:02
Start to 11km cycling162
от 194
150
от 179
23
от 27
-02:00:43
Cycling 11km - 28km126
от 192
119
от 177
22
от 27
14.50
km/h
01:10:20
Start to 28km cycling153
от 192
142
от 177
23
от 27
-03:11:05
Cycling 28km - 36km149
от 193
137
от 178
23
от 26
16.20
km/h
00:29:37
Start to 36km cycling152
от 193
141
от 178
22
от 26
-03:40:40
Cycling 36km - 56km119
от 193
111
от 178
20
от 27
16.80
km/h
01:11:24
Start to 56km cycling143
от 193
133
от 178
23
от 27
-04:52:04
Cycling 56km - 77km144
от 192
132
от 177
20
от 27
16.29
km/h
01:17:22
Start to 77km cycling143
от 192
134
от 177
23
от 27
-06:09:26
Cycling 77km - 105km131
от 182
121
от 168
19
от 26
12.44
km/h
02:15:01
Start to 105km cycling143
от 182
134
от 168
22
от 26
-08:24:28
Cycling 105km - 116km160
от 181
147
от 166
24
от 26
12.85
km/h
00:51:20
Cycling134
от 181
125
от 166
21
от 26
14.68
km/h
07:54:06
Start to T2 in145
от 181
135
от 166
22
от 26
-09:15:47
T291
от 172
78
от 159
14
от 27
-00:05:21
Start to T2 out144
от 172
134
от 159
23
от 27
-09:21:08
Running 0km - 5km157
от 161
144
от 148
22
от 23
00:08:40
min/km
00:43:21
Start to 5km running143
от 161
133
от 148
21
от 23
-10:04:30
Running 5km - 9km130
от 163
119
от 150
19
от 24
00:06:19
min/km
00:25:18
Start to 9km running145
от 163
135
от 150
22
от 24
-10:29:48
Running 9km - 12.5km133
от 159
120
от 146
18
от 23
00:11:53
min/km
00:41:35
Start to 12.5km running144
от 159
133
от 146
21
от 23
-11:11:21
Running 12.5km - 16km121
от 160
109
от 147
19
от 23
00:12:11
min/km
00:42:41
Start to 17km running147
от 160
135
от 147
21
от 23
-11:54:05
Running 16km - 20km127
от 161
115
от 148
19
от 23
00:07:55
min/km
00:31:41
Running 20.2km - 21km121
от 161
111
от 148
16
от 23
00:05:22
min/km
00:04:17
Running142
от 161
129
от 148
19
от 23
00:09:13
min/km
03:04:36
Total147
от 161
135
от 148
21
от 23
-12:25:44


Certificate