Продължете към съдържанието

BIB: 48 
Виктор Танков


Сплит Общо Мъж M 40-44 Темпо Време
Swimming112
от 195
104
от 180
20
от 31
00:02:03
min/100m
01:01:53
T134
от 194
27
от 179
9
от 30
-00:03:32
Start to T1 out89
от 194
81
от 179
17
от 30
-01:05:25
Cycling 0km - 11km19
от 194
19
от 179
6
от 30
21.64
km/h
00:30:29
Start to 11km cycling60
от 194
54
от 179
11
от 30
-01:35:54
Cycling 11km - 28km24
от 192
24
от 177
8
от 30
19.28
km/h
00:52:53
Start to 28km cycling43
от 192
41
от 177
8
от 30
-02:28:49
Cycling 28km - 36km19
от 193
19
от 178
6
от 30
24.69
km/h
00:19:26
Start to 36km cycling39
от 193
37
от 178
7
от 30
-02:48:13
Cycling 36km - 56km10
от 193
10
от 178
3
от 30
23.80
km/h
00:50:24
Start to 56km cycling24
от 193
23
от 178
6
от 30
-03:38:37
Cycling 56km - 77km8
от 192
8
от 177
3
от 30
24.02
km/h
00:52:27
Start to 77km cycling19
от 192
18
от 177
6
от 30
-04:31:04
Cycling 77km - 105km13
от 182
13
от 168
5
от 30
19.10
km/h
01:27:58
Start to 105km cycling16
от 182
16
от 168
6
от 30
-05:59:03
Cycling 105km - 116km12
от 181
12
от 166
3
от 28
18.55
km/h
00:35:34
Cycling12
от 181
12
от 166
5
от 28
21.14
km/h
05:29:11
Start to T2 in16
от 181
16
от 166
5
от 28
-06:34:36
T259
от 172
49
от 159
8
от 28
-00:03:47
Start to T2 out14
от 172
14
от 159
4
от 28
-06:38:23
Running 0km - 5km12
от 161
11
от 148
3
от 26
00:05:23
min/km
00:26:57
Start to 5km running13
от 161
13
от 148
4
от 26
-07:05:21
Running 5km - 9km14
от 163
13
от 150
4
от 26
00:04:30
min/km
00:18:03
Start to 9km running14
от 163
14
от 150
4
от 26
-07:23:24
Running 9km - 12.5km20
от 159
19
от 146
4
от 26
00:08:11
min/km
00:28:40
Start to 12.5km running16
от 159
16
от 146
4
от 26
-07:52:02
Running 12.5km - 16km11
от 160
11
от 147
2
от 26
00:08:34
min/km
00:30:02
Start to 17km running12
от 160
12
от 147
4
от 26
-08:22:07
Running 16km - 20km10
от 161
10
от 148
3
от 26
00:05:18
min/km
00:21:12
Running 20.2km - 21km11
от 161
11
от 148
3
от 26
00:03:44
min/km
00:02:59
Running12
от 161
11
от 148
2
от 26
00:06:14
min/km
02:04:54
Total11
от 161
11
от 148
4
от 26
-08:43:17


Certificate