Продължете към съдържанието

BIB: 24 
Anita Dimitrova


Сплит Общо Жена F 35-39 Темпо Време
Swimming191
от 195
15
от 15
3
от 3
00:02:54
min/100m
01:27:28
T1151
от 194
15
от 15
3
от 3
-00:08:19
Start to T1 out187
от 194
15
от 15
3
от 3
-01:35:47
Cycling 0km - 11km193
от 194
15
от 15
3
от 3
12.14
km/h
00:54:22
Start to 11km cycling190
от 194
15
от 15
3
от 3
-02:30:09
Cycling 11km - 28km191
от 192
15
от 15
3
от 3
10.31
km/h
01:38:58
Start to 28km cycling189
от 192
15
от 15
3
от 3
-04:09:09
Cycling 28km - 36km177
от 193
15
от 15
3
от 3
13.33
km/h
00:36:00
Start to 36km cycling191
от 193
15
от 15
3
от 3
-04:45:07
Cycling 36km - 56km188
от 193
15
от 15
3
от 3
12.42
km/h
01:36:35
Start to 56km cycling192
от 193
15
от 15
3
от 3
-06:21:42
Cycling 56km - 77km180
от 192
15
от 15
3
от 3
13.92
km/h
01:30:30
Start to 77km cycling190
от 192
15
от 15
3
от 3
-07:52:12
Cycling181
от 181
15
от 15
3
от 3
10.96
km/h
10:34:51
Start to T2 in181
от 181
15
от 15
3
от 3
-12:10:38