Продължете към съдържанието

BIB: 27 
Алекс Бойчев


Сплит Общо Мъж M 18-29 Темпо Време
Swimming193
от 195
178
от 180
23
от 24
00:03:01
min/100m
01:30:35
T185
от 194
75
от 179
7
от 24
-00:05:27
Start to T1 out188
от 194
173
от 179
22
от 24
-01:36:02
Cycling 0km - 11km34
от 194
33
от 179
4
от 24
20.23
km/h
00:32:37
Start to 11km cycling176
от 194
163
от 179
19
от 24
-02:08:39
Cycling 11km - 28km30
от 192
30
от 177
4
от 24
19.14
km/h
00:53:16
Start to 28km cycling129
от 192
119
от 177
14
от 24
-03:01:57
Cycling 28km - 36km21
от 193
21
от 178
3
от 24
24.51
km/h
00:19:35
Start to 36km cycling110
от 193
102
от 178
11
от 24
-03:21:30
Cycling 36km - 56km18
от 193
18
от 178
2
от 24
23.13
km/h
00:51:53
Start to 56km cycling90
от 193
83
от 178
10
от 24
-04:13:23
Cycling 56km - 77km21
от 192
21
от 177
2
от 23
23.05
km/h
00:54:39
Start to 77km cycling69
от 192
66
от 177
7
от 23
-05:08:02
Cycling 77km - 105km32
от 182
31
от 168
3
от 21
17.34
km/h
01:36:54
Start to 105km cycling54
от 182
53
от 168
5
от 21
-06:44:57
Cycling 105km - 116km55
от 181
51
от 166
5
от 20
16.55
km/h
00:39:52
Cycling25
от 181
25
от 166
2
от 20
19.96
km/h
05:48:46
Start to T2 in52
от 181
51
от 166
5
от 20
-07:24:48
T2156
от 172
143
от 159
15
от 17
-00:10:08
Start to T2 out57
от 172
54
от 159
5
от 17
-07:34:56
Running 0km - 5km92
от 161
84
от 148
10
от 17
00:06:39
min/km
00:33:15
Start to 5km running57
от 161
54
от 148
5
от 17
-08:08:12
Running 5km - 9km105
от 163
94
от 150
13
от 17
00:05:56
min/km
00:23:46
Start to 9km running60
от 163
56
от 150
6
от 17
-08:31:58
Running 9km - 12.5km158
от 159
145
от 146
16
от 17
00:17:02
min/km
00:59:37
Start to 12.5km running71
от 159
66
от 146
7
от 17
-09:31:33
Running 12.5km - 16km153
от 160
140
от 147
17
от 17
00:14:22
min/km
00:50:19
Start to 17km running79
от 160
73
от 147
8
от 17
-10:21:55
Running 16km - 20km113
от 161
103
от 148
16
от 17
00:07:32
min/km
00:30:09
Running 20.2km - 21km114
от 161
104
от 148
14
от 17
00:05:17
min/km
00:04:13
Running155
от 161
142
от 148
17
от 17
00:09:51
min/km
03:17:06
Total78
от 161
72
от 148
8
от 17
-10:52:02


Certificate