Продължете към съдържанието

BIB: 25 
Николай Боляров


Сплит Общо Мъж M 50+ Темпо Време
Swimming134
от 195
124
от 180
13
от 18
00:02:09
min/100m
01:04:55
T183
от 194
73
от 179
10
от 18
-00:05:18
Start to T1 out123
от 194
113
от 179
12
от 18
-01:10:13
Cycling 0km - 11km78
от 194
74
от 179
6
от 18
18.80
km/h
00:35:06
Start to 11km cycling107
от 194
99
от 179
11
от 18
-01:45:19
Cycling 11km - 28km49
от 192
48
от 177
3
от 18
17.92
km/h
00:56:55
Start to 28km cycling80
от 192
73
от 177
6
от 18
-02:42:16
Cycling 28km - 36km45
от 193
44
от 178
4
от 18
22.79
km/h
00:21:03
Start to 36km cycling75
от 193
69
от 178
6
от 18
-03:03:17
Cycling 36km - 56km59
от 193
58
от 178
5
от 18
20.34
km/h
00:58:59
Start to 56km cycling69
от 193
66
от 178
6
от 18
-04:02:16
Cycling 56km - 77km46
от 192
45
от 177
5
от 18
20.81
km/h
01:00:32
Start to 77km cycling61
от 192
58
от 177
6
от 18
-05:02:48
Cycling 77km - 105km57
от 182
55
от 168
5
от 17
15.99
km/h
01:45:03
Start to 105km cycling56
от 182
55
от 168
4
от 17
-06:47:52
Cycling 105km - 116km49
от 181
45
от 166
3
от 18
16.73
km/h
00:39:27
Cycling48
от 181
47
от 166
4
от 18
18.46
km/h
06:17:05
Start to T2 in55
от 181
54
от 166
5
от 18
-07:27:18
T276
от 172
64
от 159
7
от 16
-00:04:37
Start to T2 out54
от 172
52
от 159
5
от 16
-07:31:55
Running 0km - 5km15
от 161
14
от 148
2
от 15
00:05:28
min/km
00:27:23
Start to 5km running49
от 161
47
от 148
4
от 15
-07:59:19
Running 5km - 9km104
от 163
93
от 150
9
от 15
00:05:56
min/km
00:23:44
Start to 9km running52
от 163
49
от 150
4
от 15
-08:23:03
Running 9km - 12.5km91
от 159
83
от 146
8
от 14
00:10:21
min/km
00:36:16
Start to 12.5km running55
от 159
52
от 146
4
от 14
-08:59:17
Running 12.5km - 16km103
от 160
93
от 147
9
от 15
00:11:37
min/km
00:40:39
Start to 17km running55
от 160
52
от 147
6
от 15
-09:39:59
Running 16km - 20km72
от 161
67
от 148
5
от 15
00:06:34
min/km
00:26:18
Running 20.2km - 21km68
от 161
62
от 148
6
от 15
00:04:29
min/km
00:03:35
Running73
от 161
67
от 148
8
от 15
00:07:43
min/km
02:34:20
Total54
от 161
51
от 148
5
от 15
-10:06:15


Certificate