Продължете към съдържанието

BIB: 26 
Валентин Бебов


Сплит Общо Мъж M 45-49 Темпо Време
Swimming92
от 195
84
от 180
14
от 27
00:01:59
min/100m
00:59:31
T150
от 194
40
от 179
7
от 27
-00:04:09
Start to T1 out77
от 194
69
от 179
12
от 27
-01:03:40
Cycling 0km - 11km32
от 194
31
от 179
7
от 27
20.62
km/h
00:32:00
Start to 11km cycling58
от 194
52
от 179
10
от 27
-01:35:40
Cycling 11km - 28km19
от 192
19
от 177
6
от 27
19.65
km/h
00:51:53
Start to 28km cycling40
от 192
38
от 177
8
от 27
-02:27:35
Cycling 28km - 36km26
от 193
26
от 178
6
от 26
23.93
km/h
00:20:03
Start to 36km cycling37
от 193
35
от 178
8
от 26
-02:47:36
Cycling 36km - 56km27
от 193
27
от 178
5
от 27
22.07
km/h
00:54:22
Start to 56km cycling33
от 193
32
от 178
8
от 27
-03:41:58
Cycling 56km - 77km6
от 192
6
от 177
4
от 27
24.41
km/h
00:51:36
Start to 77km cycling22
от 192
21
от 177
6
от 27
-04:33:34
Cycling 77km - 105km15
от 182
15
от 168
4
от 26
18.82
km/h
01:29:15
Start to 105km cycling19
от 182
18
от 168
5
от 26
-06:02:50
Cycling 105km - 116km59
от 181
55
от 166
10
от 26
16.43
km/h
00:40:09
Cycling18
от 181
18
от 166
5
от 26
20.51
km/h
05:39:18
Start to T2 in21
от 181
20
от 166
5
от 26
-06:42:58
T249
от 172
40
от 159
9
от 27
-00:03:31
Start to T2 out21
от 172
20
от 159
5
от 27
-06:46:29
Running 0km - 5km5
от 161
4
от 148
2
от 23
00:05:01
min/km
00:25:09
Start to 5km running17
от 161
17
от 148
4
от 23
-07:11:39
Running 5km - 9km27
от 163
26
от 150
5
от 24
00:04:48
min/km
00:19:13
Start to 9km running19
от 163
19
от 150
5
от 24
-07:30:52
Running 9km - 12.5km6
от 159
6
от 146
3
от 23
00:07:31
min/km
00:26:19
Start to 12.5km running19
от 159
19
от 146
5
от 23
-07:57:09
Running 12.5km - 16km8
от 160
8
от 147
3
от 23
00:08:23
min/km
00:29:21
Start to 17km running16
от 160
16
от 147
5
от 23
-08:26:33
Running 16km - 20km12
от 161
12
от 148
4
от 23
00:05:19
min/km
00:21:16
Running 20.2km - 21km33
от 161
30
от 148
6
от 23
00:03:58
min/km
00:03:10
Running8
от 161
8
от 148
4
от 23
00:06:03
min/km
02:01:18
Total14
от 161
14
от 148
5
от 23
-08:47:47


Certificate