Продължете към съдържанието

BIB: 28 
Ивайло Радев


Сплит Общо Мъж M 35-39 Темпо Време
Swimming40
от 195
35
от 180
8
от 46
00:01:43
min/100m
00:51:54
T135
от 194
28
от 179
4
от 46
-00:03:33
Start to T1 out35
от 194
30
от 179
5
от 46
-00:55:27
Cycling 0km - 11km56
от 194
54
от 179
11
от 46
19.48
km/h
00:33:52
Start to 11km cycling40
от 194
36
от 179
7
от 46
-01:29:19
Cycling 11km - 28km46
от 192
45
от 177
9
от 46
18.00
km/h
00:56:40
Start to 28km cycling38
от 192
36
от 177
9
от 46
-02:26:01
Cycling 28km - 36km47
от 193
46
от 178
9
от 46
22.72
km/h
00:21:07
Start to 36km cycling35
от 193
33
от 178
9
от 46
-02:47:06
Cycling 36km - 56km33
от 193
33
от 178
7
от 46
21.82
km/h
00:54:59
Start to 56km cycling35
от 193
34
от 178
7
от 46
-03:42:05
Cycling 56km - 77km44
от 192
43
от 177
10
от 46
20.89
km/h
01:00:19
Start to 77km cycling36
от 192
35
от 177
7
от 46
-04:42:24
Cycling 77km - 105km22
от 182
22
от 168
4
от 43
18.52
km/h
01:30:43
Start to 105km cycling29
от 182
28
от 168
6
от 43
-06:13:08
Cycling 105km - 116km25
от 181
25
от 166
8
от 43
17.59
km/h
00:37:31
Cycling32
от 181
31
от 166
7
от 43
19.59
km/h
05:55:11
Start to T2 in28
от 181
27
от 166
6
от 43
-06:50:38
T221
от 172
16
от 159
5
от 40
-00:02:33
Start to T2 out27
от 172
26
от 159
6
от 40
-06:53:11
Running 0km - 5km26
от 161
25
от 148
5
от 39
00:05:42
min/km
00:28:33
Start to 5km running25
от 161
24
от 148
6
от 39
-07:21:45
Running 5km - 9km35
от 163
32
от 150
6
от 39
00:05:01
min/km
00:20:05
Start to 9km running26
от 163
25
от 150
6
от 39
-07:41:50
Running 9km - 12.5km27
от 159
26
от 146
5
от 37
00:08:30
min/km
00:29:48
Start to 12.5km running25
от 159
24
от 146
6
от 37
-08:11:36
Running 12.5km - 16km25
от 160
24
от 147
7
от 37
00:09:24
min/km
00:32:55
Start to 17km running25
от 160
25
от 147
5
от 37
-08:44:34
Running 16km - 20km41
от 161
38
от 148
7
от 38
00:06:07
min/km
00:24:30
Running 20.2km - 21km67
от 161
61
от 148
16
от 38
00:04:30
min/km
00:03:36
Running30
от 161
29
от 148
6
от 38
00:06:47
min/km
02:15:51
Total23
от 161
23
от 148
4
от 38
-09:09:02


Certificate