Продължете към съдържанието

BIB: 30 
Todor Popov


Сплит Общо Мъж M 40-44 Темпо Време
Swimming32
от 195
27
от 180
5
от 31
00:01:41
min/100m
00:50:41
T138
от 194
31
от 179
10
от 30
-00:03:36
Start to T1 out31
от 194
26
от 179
6
от 30
-00:54:17
Cycling 0km - 11km37
от 194
36
от 179
10
от 30
20.10
km/h
00:32:49
Start to 11km cycling31
от 194
28
от 179
6
от 30
-01:27:06
Cycling 11km - 28km101
от 192
95
от 177
19
от 30
15.70
km/h
01:04:58
Start to 28km cycling55
от 192
52
от 177
12
от 30
-02:32:06
Cycling 28km - 36km104
от 193
97
от 178
19
от 30
18.98
km/h
00:25:17
Start to 36km cycling58
от 193
55
от 178
15
от 30
-02:57:21
Cycling 36km - 56km159
от 193
149
от 178
26
от 30
15.25
km/h
01:18:40
Start to 56km cycling94
от 193
87
от 178
17
от 30
-04:16:01
Cycling 56km - 77km142
от 192
130
от 177
24
от 30
16.32
km/h
01:17:12
Start to 77km cycling99
от 192
92
от 177
17
от 30
-05:33:13
Cycling 77km - 105km142
от 182
131
от 168
26
от 30
12.14
km/h
02:18:21
Start to 105km cycling110
от 182
103
от 168
19
от 30
-07:51:35
Cycling 105km - 116km142
от 181
130
от 166
22
от 28
13.63
km/h
00:48:24
Cycling122
от 181
113
от 166
18
от 28
14.95
km/h
07:45:41
Start to T2 in113
от 181
105
от 166
17
от 28
-08:39:58
T222
от 172
17
от 159
1
от 28
-00:02:40
Start to T2 out110
от 172
102
от 159
17
от 28
-08:42:38
Running 0km - 5km34
от 161
33
от 148
7
от 26
00:05:47
min/km
00:28:55
Start to 5km running99
от 161
92
от 148
15
от 26
-09:11:34
Running 5km - 9km129
от 163
118
от 150
22
от 26
00:06:18
min/km
00:25:14
Start to 9km running106
от 163
98
от 150
16
от 26
-09:36:48
Running 9km - 12.5km102
от 159
91
от 146
18
от 26
00:10:42
min/km
00:37:29
Start to 12.5km running105
от 159
97
от 146
15
от 26
-10:14:15
Running 12.5km - 16km92
от 160
83
от 147
15
от 26
00:11:16
min/km
00:39:29
Start to 17km running104
от 160
96
от 147
15
от 26
-10:53:47
Running 16km - 20km49
от 161
45
от 148
10
от 26
00:06:17
min/km
00:25:09
Running 20.2km - 21km76
от 161
70
от 148
14
от 26
00:04:35
min/km
00:03:40
Running81
от 161
75
от 148
15
от 26
00:07:48
min/km
02:36:16
Total101
от 161
93
от 148
15
от 26
-11:18:54


Certificate