Продължете към съдържанието

BIB: 31 
Антон Тужаров


Сплит Общо Мъж M 40-44 Темпо Време
Swimming76
от 195
70
от 180
15
от 31
00:01:53
min/100m
00:56:54
T1191
от 194
176
от 179
29
от 30
-00:15:08
Start to T1 out129
от 194
119
от 179
23
от 30
-01:12:02
Cycling 0km - 11km145
от 194
136
от 179
26
от 30
16.57
km/h
00:39:50
Start to 11km cycling134
от 194
123
от 179
22
от 30
-01:51:52
Cycling 11km - 28km158
от 192
148
от 177
27
от 30
13.12
km/h
01:17:43
Start to 28km cycling152
от 192
141
от 177
26
от 30
-03:09:37
Cycling 28km - 36km88
от 193
83
от 178
16
от 30
19.85
km/h
00:24:10
Start to 36km cycling141
от 193
131
от 178
23
от 30
-03:33:45
Cycling 36km - 56km157
от 193
147
от 178
25
от 30
15.33
km/h
01:18:16
Start to 56km cycling142
от 193
132
от 178
23
от 30
-04:52:01
Cycling 56km - 77km114
от 192
106
от 177
20
от 30
17.40
km/h
01:12:25
Start to 77km cycling136
от 192
127
от 177
22
от 30
-06:04:26
Cycling 77km - 105km150
от 182
139
от 168
27
от 30
11.97
km/h
02:20:22
Start to 105km cycling144
от 182
135
от 168
26
от 30
-08:24:49
Cycling 105km - 116km162
от 181
149
от 166
26
от 28
12.72
km/h
00:51:53
Cycling146
от 181
136
от 166
24
от 28
14.36
km/h
08:04:39
Start to T2 in147
от 181
137
от 166
25
от 28
-09:16:41
T2168
от 172
155
от 159
27
от 28
-00:19:26
Start to T2 out151
от 172
141
от 159
27
от 28
-09:36:07
Running 0km - 5km114
от 161
105
от 148
20
от 26
00:07:05
min/km
00:35:27
Start to 5km running145
от 161
135
от 148
26
от 26
-10:11:35
Running 5km - 9km71
от 163
65
от 150
17
от 26
00:05:29
min/km
00:21:56
Start to 9km running146
от 163
136
от 150
26
от 26
-10:33:31
Running 9km - 12.5km88
от 159
80
от 146
17
от 26
00:10:16
min/km
00:35:57
Start to 12.5km running142
от 159
132
от 146
26
от 26
-11:09:26
Running 12.5km - 16km99
от 160
90
от 147
17
от 26
00:11:28
min/km
00:40:10
Start to 17km running143
от 160
132
от 147
25
от 26
-11:49:39
Running 16km - 20km61
от 161
57
от 148
12
от 26
00:06:25
min/km
00:25:43
Running 20.2km - 21km58
от 161
52
от 148
9
от 26
00:04:23
min/km
00:03:30
Running89
от 161
82
от 148
17
от 26
00:07:57
min/km
02:39:13
Total140
от 161
130
от 148
23
от 26
-12:15:20


Certificate