Продължете към съдържанието

BIB: 32 
Милен Калчев


Сплит Общо Мъж M 50+ Темпо Време
Swimming142
от 195
132
от 180
14
от 18
00:02:13
min/100m
01:06:42
T1112
от 194
100
от 179
14
от 18
-00:06:21
Start to T1 out132
от 194
122
от 179
13
от 18
-01:13:03
Cycling 0km - 11km93
от 194
86
от 179
7
от 18
18.05
km/h
00:36:33
Start to 11km cycling127
от 194
116
от 179
13
от 18
-01:49:36
Cycling 11km - 28km132
от 192
124
от 177
12
от 18
14.34
km/h
01:11:08
Start to 28km cycling127
от 192
117
от 177
14
от 18
-03:00:46
Cycling 28km - 36km112
от 193
104
от 178
11
от 18
18.63
km/h
00:25:45
Start to 36km cycling119
от 193
110
от 178
14
от 18
-03:26:29
Cycling 36km - 56km130
от 193
121
от 178
12
от 18
16.40
km/h
01:13:10
Start to 56km cycling125
от 193
117
от 178
13
от 18
-04:39:39
Cycling 56km - 77km129
от 192
119
от 177
15
от 18
16.80
km/h
01:15:00
Start to 77km cycling125
от 192
116
от 177
14
от 18
-05:54:39
Cycling 77km - 105km154
от 182
142
от 168
15
от 17
11.81
km/h
02:22:14
Start to 105km cycling136
от 182
127
от 168
14
от 17
-08:16:54
Cycling 105km - 116km145
от 181
133
от 166
15
от 18
13.47
km/h
00:48:59
Cycling133
от 181
124
от 166
14
от 18
14.72
km/h
07:52:49
Start to T2 in133
от 181
124
от 166
15
от 18
-09:05:52
T281
от 172
69
от 159
9
от 16
-00:04:50
Start to T2 out131
от 172
122
от 159
15
от 16
-09:10:42
Running 0km - 5km67
от 161
63
от 148
6
от 15
00:06:18
min/km
00:31:31
Start to 5km running120
от 161
111
от 148
13
от 15
-09:42:14
Running 5km - 9km42
от 163
39
от 150
4
от 15
00:05:05
min/km
00:20:23
Start to 9km running121
от 163
112
от 150
13
от 15
-10:02:37
Running 9km - 12.5km71
от 159
64
от 146
5
от 14
00:09:41
min/km
00:33:54
Start to 12.5km running116
от 159
107
от 146
12
от 14
-10:36:29
Running 12.5km - 16km62
от 160
58
от 147
5
от 15
00:10:25
min/km
00:36:27
Start to 17km running117
от 160
108
от 147
13
от 15
-11:12:59
Running 16km - 20km77
от 161
72
от 148
7
от 15
00:06:40
min/km
00:26:42
Running 20.2km - 21km93
от 161
86
от 148
7
от 15
00:04:53
min/km
00:03:54
Running60
от 161
56
от 148
6
от 15
00:07:26
min/km
02:28:57
Total118
от 161
109
от 148
13
от 15
-11:39:39


Certificate