Продължете към съдържанието

BIB: 34 
Петър Цонев


Сплит Общо Мъж M 35-39 Темпо Време
Swimming52
от 195
47
от 180
10
от 46
00:01:46
min/100m
00:53:29
T1159
от 194
144
от 179
35
от 46
-00:08:39
Start to T1 out69
от 194
61
от 179
14
от 46
-01:02:08
Cycling 0km - 11km153
от 194
144
от 179
36
от 46
16.31
km/h
00:40:27
Start to 11km cycling93
от 194
85
от 179
19
от 46
-01:42:35
Cycling 11km - 28km119
от 192
112
от 177
31
от 46
14.78
km/h
01:08:59
Start to 28km cycling106
от 192
98
от 177
23
от 46
-02:51:36
Cycling 28km - 36km110
от 193
102
от 178
24
от 46
18.73
km/h
00:25:37
Start to 36km cycling103
от 193
96
от 178
22
от 46
-03:17:11
Cycling 36km - 56km89
от 193
84
от 178
20
от 46
18.18
km/h
01:06:00
Start to 56km cycling102
от 193
95
от 178
21
от 46
-04:23:11
Cycling 56km - 77km139
от 192
128
от 177
31
от 46
16.42
km/h
01:16:44
Start to 77km cycling106
от 192
99
от 177
24
от 46
-05:39:55
Cycling 77km - 105km97
от 182
91
от 168
23
от 43
13.78
km/h
02:01:57
Start to 105km cycling101
от 182
94
от 168
25
от 43
-07:41:53
Cycling 105km - 116km133
от 181
121
от 166
29
от 43
14.00
km/h
00:47:09
Cycling112
от 181
104
от 166
26
от 43
15.57
km/h
07:26:53
Start to T2 in103
от 181
96
от 166
25
от 43
-08:29:01
T2161
от 172
148
от 159
39
от 40
-00:11:30
Start to T2 out106
от 172
99
от 159
24
от 40
-08:40:31
Running 0km - 5km59
от 161
55
от 148
15
от 39
00:06:13
min/km
00:31:09
Start to 5km running100
от 161
93
от 148
24
от 39
-09:11:41
Running 5km - 9km84
от 163
78
от 150
18
от 39
00:05:41
min/km
00:22:47
Start to 9km running103
от 163
95
от 150
24
от 39
-09:34:28
Running 9km - 12.5km62
от 159
57
от 146
15
от 37
00:09:27
min/km
00:33:04
Start to 12.5km running101
от 159
93
от 146
25
от 37
-10:07:30
Running 12.5km - 16km64
от 160
60
от 147
15
от 37
00:10:26
min/km
00:36:31
Start to 17km running101
от 160
93
от 147
24
от 37
-10:44:04
Running 16km - 20km76
от 161
71
от 148
15
от 38
00:06:39
min/km
00:26:37
Running 20.2km - 21km49
от 161
45
от 148
10
от 38
00:04:19
min/km
00:03:27
Running66
от 161
62
от 148
17
от 38
00:07:30
min/km
02:30:08
Total98
от 161
90
от 148
23
от 38
-11:10:39


Certificate