Продължете към съдържанието

BIB: 35 
Галин Ангелов


Сплит Общо Мъж M 40-44 Темпо Време
Swimming23
от 195
19
от 180
3
от 31
00:01:38
min/100m
00:49:09
T169
от 194
59
от 179
14
от 30
-00:04:39
Start to T1 out28
от 194
23
от 179
5
от 30
-00:53:48
Cycling 0km - 11km20
от 194
20
от 179
7
от 30
21.51
km/h
00:30:40
Start to 11km cycling24
от 194
22
от 179
5
от 30
-01:24:28
Cycling 11km - 28km26
от 192
26
от 177
9
от 30
19.25
km/h
00:52:58
Start to 28km cycling19
от 192
18
от 177
4
от 30
-02:17:28
Cycling 28km - 36km24
от 193
24
от 178
7
от 30
23.99
km/h
00:20:00
Start to 36km cycling18
от 193
17
от 178
4
от 30
-02:37:26
Cycling 36km - 56km40
от 193
39
от 178
12
от 30
21.34
km/h
00:56:14
Start to 56km cycling18
от 193
17
от 178
4
от 30
-03:33:40
Cycling 56km - 77km32
от 192
32
от 177
9
от 30
21.95
km/h
00:57:24
Start to 77km cycling18
от 192
17
от 177
5
от 30
-04:31:04
Cycling 77km - 105km31
от 182
30
от 168
8
от 30
17.40
km/h
01:36:33
Start to 105km cycling22
от 182
21
от 168
7
от 30
-06:07:38
Cycling 105km - 116km34
от 181
32
от 166
9
от 28
17.28
km/h
00:38:12
Cycling28
от 181
28
от 166
8
от 28
19.77
km/h
05:52:01
Start to T2 in23
от 181
22
от 166
7
от 28
-06:45:49
T2102
от 172
89
от 159
14
от 28
-00:05:41
Start to T2 out25
от 172
24
от 159
7
от 28
-06:51:30
Running 0km - 5km72
от 161
67
от 148
12
от 26
00:06:20
min/km
00:31:44
Start to 5km running26
от 161
25
от 148
7
от 26
-07:23:15
Running 5km - 9km97
от 163
88
от 150
18
от 26
00:05:47
min/km
00:23:10
Start to 9km running29
от 163
28
от 150
7
от 26
-07:46:25
Running 9km - 12.5km44
от 159
43
от 146
10
от 26
00:08:55
min/km
00:31:13
Start to 12.5km running29
от 159
28
от 146
7
от 26
-08:17:36
Running 12.5km - 16km98
от 160
89
от 147
16
от 26
00:11:28
min/km
00:40:10
Start to 17km running33
от 160
32
от 147
8
от 26
-08:57:49
Running 16km - 20km100
от 161
92
от 148
17
от 26
00:07:18
min/km
00:29:13
Running 20.2km - 21km96
от 161
89
от 148
15
от 26
00:04:56
min/km
00:03:57
Running78
от 161
72
от 148
14
от 26
00:07:46
min/km
02:35:30
Total32
от 161
31
от 148
8
от 26
-09:27:00


Certificate