Продължете към съдържанието

BIB: 36 
Georgi Valchev


Сплит Общо Мъж M 30-34 Темпо Време
Swimming42
от 195
37
от 180
7
от 34
00:01:44
min/100m
00:52:12
T115
от 194
11
от 179
2
от 34
-00:02:29
Start to T1 out32
от 194
27
от 179
4
от 34
-00:54:41
Cycling 0km - 11km2
от 194
2
от 179
1
от 34
26.59
km/h
00:24:49
Start to 11km cycling9
от 194
8
от 179
2
от 34
-01:19:30
Cycling 11km - 28km1
от 192
1
от 177
1
от 32
23.66
km/h
00:43:06
Start to 28km cycling4
от 192
4
от 177
1
от 32
-02:02:38
Cycling 28km - 36km2
от 193
2
от 178
1
от 34
29.66
km/h
00:16:11
Start to 36km cycling4
от 193
4
от 178
1
от 34
-02:18:47
Cycling 36km - 56km2
от 193
2
от 178
2
от 33
27.14
km/h
00:44:13
Start to 56km cycling3
от 193
3
от 178
2
от 33
-03:03:00
Cycling 56km - 77km1
от 192
1
от 177
1
от 33
26.15
km/h
00:48:11
Start to 77km cycling2
от 192
2
от 177
1
от 33
-03:51:11
Cycling 77km - 105km1
от 182
1
от 168
1
от 31
23.20
km/h
01:12:24
Start to 105km cycling1
от 182
1
от 168
1
от 31
-05:03:36
Cycling 105km - 116km2
от 181
2
от 166
1
от 31
21.27
km/h
00:31:02
Cycling1
от 181
1
от 166
1
от 31
24.86
km/h
04:39:56
Start to T2 in1
от 181
1
от 166
1
от 31
-05:34:37
T217
от 172
13
от 159
5
от 31
-00:02:16
Start to T2 out1
от 172
1
от 159
1
от 31
-05:36:53
Running 0km - 5km18
от 161
17
от 148
6
от 28
00:05:34
min/km
00:27:50
Start to 5km running1
от 161
1
от 148
1
от 28
-06:04:44
Running 5km - 9km22
от 163
21
от 150
4
от 29
00:04:44
min/km
00:18:59
Start to 9km running2
от 163
2
от 150
1
от 29
-06:23:43
Running 9km - 12.5km22
от 159
21
от 146
6
от 29
00:08:17
min/km
00:29:01
Start to 12.5km running2
от 159
2
от 146
1
от 29
-06:52:42
Running 12.5km - 16km23
от 160
22
от 147
4
от 29
00:09:15
min/km
00:32:25
Start to 17km running3
от 160
3
от 147
1
от 29
-07:25:10
Running 16km - 20km22
от 161
21
от 148
4
от 29
00:05:33
min/km
00:22:15
Running 20.2km - 21km66
от 161
60
от 148
9
от 29
00:04:29
min/km
00:03:35
Running20
от 161
19
от 148
5
от 29
00:06:31
min/km
02:10:30
Total2
от 161
2
от 148
1
от 29
-07:47:23


Certificate