Продължете към съдържанието

BIB: 40 
Слави Костов


Сплит Общо Мъж M 40-44 Темпо Време
Swimming84
от 195
76
от 180
17
от 31
00:01:57
min/100m
00:58:37
T180
от 194
70
от 179
17
от 30
-00:05:16
Start to T1 out80
от 194
72
от 179
15
от 30
-01:03:53
Cycling 0km - 11km43
от 194
42
от 179
11
от 30
19.84
km/h
00:33:16
Start to 11km cycling66
от 194
59
от 179
13
от 30
-01:37:09
Cycling 11km - 28km56
от 192
55
от 177
13
от 30
17.76
km/h
00:57:26
Start to 28km cycling59
от 192
55
от 177
13
от 30
-02:34:37
Cycling 28km - 36km49
от 193
48
от 178
13
от 30
22.30
km/h
00:21:31
Start to 36km cycling56
от 193
53
от 178
13
от 30
-02:56:06
Cycling 36km - 56km46
от 193
45
от 178
13
от 30
21.05
km/h
00:56:59
Start to 56km cycling48
от 193
47
от 178
12
от 30
-03:53:05
Cycling 56km - 77km41
от 192
40
от 177
11
от 30
21.24
km/h
00:59:18
Start to 77km cycling45
от 192
44
от 177
12
от 30
-04:52:23
Cycling 77km - 105km63
от 182
61
от 168
13
от 30
15.64
km/h
01:47:22
Start to 105km cycling52
от 182
51
от 168
13
от 30
-06:39:46
Cycling 105km - 116km83
от 181
78
от 166
12
от 28
15.48
km/h
00:42:38
Cycling50
от 181
49
от 166
12
от 28
18.39
km/h
06:18:30
Start to T2 in51
от 181
50
от 166
12
от 28
-07:22:23
T256
от 172
46
от 159
6
от 28
-00:03:43
Start to T2 out49
от 172
48
от 159
11
от 28
-07:26:06
Running 0km - 5km42
от 161
41
от 148
8
от 26
00:05:56
min/km
00:29:41
Start to 5km running47
от 161
46
от 148
11
от 26
-07:55:48
Running 5km - 9km30
от 163
29
от 150
6
от 26
00:04:53
min/km
00:19:33
Start to 9km running46
от 163
44
от 150
11
от 26
-08:15:21
Running 9km - 12.5km42
от 159
41
от 146
9
от 26
00:08:55
min/km
00:31:13
Start to 12.5km running45
от 159
43
от 146
11
от 26
-08:46:32
Running 12.5km - 16km30
от 160
28
от 147
4
от 26
00:09:27
min/km
00:33:07
Start to 17km running44
от 160
42
от 147
11
от 26
-09:19:42
Running 16km - 20km37
от 161
34
от 148
6
от 26
00:06:02
min/km
00:24:09
Running 20.2km - 21km73
от 161
67
от 148
12
от 26
00:04:33
min/km
00:03:38
Running32
от 161
31
от 148
6
от 26
00:06:53
min/km
02:17:43
Total43
от 161
41
от 148
11
от 26
-09:43:49


Certificate