Продължете към съдържанието

BIB: 39 
Hristo Peev


Сплит Общо Мъж M 35-39 Темпо Време
Swimming136
от 195
126
от 180
32
от 46
00:02:10
min/100m
01:05:21
T1120
от 194
108
от 179
23
от 46
-00:06:31
Start to T1 out128
от 194
118
от 179
30
от 46
-01:11:52
Cycling 0km - 11km150
от 194
141
от 179
34
от 46
16.39
km/h
00:40:16
Start to 11km cycling138
от 194
127
от 179
31
от 46
-01:52:08
Cycling 11km - 28km155
от 192
145
от 177
38
от 46
13.25
km/h
01:16:58
Start to 28km cycling149
от 192
138
от 177
38
от 46
-03:09:08
Cycling 28km - 36km166
от 193
153
от 178
39
от 46
15.16
km/h
00:31:40
Start to 36km cycling153
от 193
142
от 178
38
от 46
-03:40:46
Cycling 36km - 56km160
от 193
150
от 178
37
от 46
15.23
km/h
01:18:47
Start to 56km cycling151
от 193
141
от 178
35
от 46
-04:59:33
Cycling 56km - 77km153
от 192
141
от 177
34
от 46
15.66
km/h
01:20:27
Start to 77km cycling158
от 192
147
от 177
37
от 46
-06:20:00
Cycling 77km - 105km176
от 182
162
от 168
43
от 43
10.23
km/h
02:44:18
Start to 105km cycling165
от 182
152
от 168
37
от 43
-09:04:19
Cycling 105km - 116km73
от 181
68
от 166
20
от 43
15.81
km/h
00:41:45
Cycling166
от 181
154
от 166
39
от 43
13.54
km/h
08:34:11
Start to T2 in165
от 181
152
от 166
37
от 43
-09:46:03
T285
от 172
73
от 159
18
от 40
-00:05:03
Start to T2 out161
от 172
148
от 159
35
от 40
-09:51:06
Running 0km - 5km160
от 161
147
от 148
39
от 39
00:09:00
min/km
00:45:04
Start to 5km running159
от 161
146
от 148
38
от 39
-10:36:11
Running 5km - 9km159
от 163
146
от 150
38
от 39
00:08:00
min/km
00:32:00
Start to 9km running162
от 163
149
от 150
39
от 39
-11:08:11