Продължете към съдържанието

BIB: 42 
Velizar Bagarov


Сплит Общо Мъж M 18-29 Темпо Време
Swimming85
от 195
77
от 180
11
от 24
00:01:57
min/100m
00:58:47
T1161
от 194
146
от 179
18
от 24
-00:08:44
Start to T1 out105
от 194
95
от 179
13
от 24
-01:07:31
Cycling 0km - 11km100
от 194
93
от 179
10
от 24
17.78
km/h
00:37:07
Start to 11km cycling103
от 194
95
от 179
10
от 24
-01:44:38
Cycling 11km - 28km147
от 192
138
от 177
16
от 24
14.01
km/h
01:12:48
Start to 28km cycling118
от 192
110
от 177
12
от 24
-02:57:28
Cycling 28km - 36km125
от 193
115
от 178
14
от 24
18.06
km/h
00:26:34
Start to 36km cycling112
от 193
104
от 178
12
от 24
-03:24:00
Cycling 36km - 56km97
от 193
91
от 178
8
от 24
17.69
km/h
01:07:50
Start to 56km cycling114
от 193
107
от 178
12
от 24
-04:31:50
Cycling 56km - 77km123
от 192
114
от 177
14
от 23
17.04
km/h
01:13:55
Start to 77km cycling111
от 192
104
от 177
12
от 23
-05:45:45
Cycling 77km - 105km115
от 182
106
от 168
12
от 21
12.98
km/h
02:09:26
Start to 105km cycling116
от 182
108
от 168
11
от 21
-07:55:12
Cycling 105km - 116km76
от 181
71
от 166
7
от 20
15.66
km/h
00:42:08
Cycling116
от 181
108
от 166
12
от 20
15.47
km/h
07:29:48
Start to T2 in111
от 181
104
от 166
11
от 20
-08:37:19
T299
от 172
86
от 159
11
от 17
-00:05:36
Start to T2 out111
от 172
103
от 159
11
от 17
-08:42:55
Running 0km - 5km37
от 161
36
от 148
5
от 17
00:05:52
min/km
00:29:22
Start to 5km running102
от 161
95
от 148
11
от 17
-09:12:18
Running 5km - 9km47
от 163
43
от 150
6
от 17
00:05:09
min/km
00:20:37
Start to 9km running99
от 163
92
от 150
11
от 17
-09:32:55
Running 9km - 12.5km30
от 159
29
от 146
4
от 17
00:08:37
min/km
00:30:10
Start to 12.5km running97
от 159
90
от 146
11
от 17
-10:03:03
Running 12.5km - 16km54
от 160
50
от 147
6
от 17
00:10:16
min/km
00:35:56
Start to 17km running96
от 160
89
от 147
11
от 17
-10:39:02
Running 16km - 20km24
от 161
23
от 148
4
от 17
00:05:38
min/km
00:22:33
Running 20.2km - 21km30
от 161
28
от 148
6
от 17
00:03:56
min/km
00:03:09
Running33
от 161
32
от 148
5
от 17
00:06:55
min/km
02:18:38
Total85
от 161
79
от 148
10
от 17
-11:01:33


Certificate