Продължете към съдържанието

BIB: 38 
Daniel Arpinte


Сплит Общо Мъж M 45-49 Темпо Време
Swimming36
от 195
31
от 180
6
от 27
00:01:43
min/100m
00:51:40
T157
от 194
47
от 179
8
от 27
-00:04:17
Start to T1 out38
от 194
33
от 179
7
от 27
-00:55:57
Cycling 0km - 11km61
от 194
59
от 179
13
от 27
19.38
km/h
00:34:03
Start to 11km cycling42
от 194
37
от 179
8
от 27
-01:30:00
Cycling 11km - 28km76
от 192
74
от 177
15
от 27
16.80
km/h
01:00:43
Start to 28km cycling47
от 192
45
от 177
9
от 27
-02:30:45
Cycling 28km - 36km66
от 193
63
от 178
13
от 26
21.42
km/h
00:22:24
Start to 36km cycling50
от 193
47
от 178
9
от 26
-02:53:07
Cycling 36km - 56km63
от 193
62
от 178
14
от 27
19.75
km/h
01:00:45
Start to 56km cycling49
от 193
48
от 178
10
от 27
-03:53:52
Cycling 56km - 77km66
от 192
63
от 177
13
от 27
19.78
km/h
01:03:41
Start to 77km cycling56
от 192
53
от 177
13
от 27
-04:57:33
Cycling 77km - 105km76
от 182
71
от 168
14
от 26
14.83
km/h
01:53:18
Start to 105km cycling60
от 182
57
от 168
12
от 26
-06:50:52
Cycling 105km - 116km176
от 181
162
от 166
26
от 26
11.16
km/h
00:59:08
Cycling85
от 181
80
от 166
16
от 26
16.81
km/h
06:54:02
Start to T2 in73
от 181
69
от 166
14
от 26
-07:49:59
T245
от 172
36
от 159
7
от 27
-00:03:23
Start to T2 out69
от 172
65
от 159
13
от 27
-07:53:22
Running 0km - 5km87
от 161
80
от 148
11
от 23
00:06:32
min/km
00:32:44
Start to 5km running67
от 161
62
от 148
11
от 23
-08:26:07
Running 5km - 9km92
от 163
83
от 150
11
от 24
00:05:46
min/km
00:23:06
Start to 9km running70
от 163
65
от 150
12
от 24
-08:49:13
Running 9km - 12.5km95
от 159
86
от 146
14
от 23
00:10:31
min/km
00:36:48
Start to 12.5km running66
от 159
61
от 146
11
от 23
-09:25:59
Running 12.5km - 16km106
от 160
96
от 147
17
от 23
00:11:45
min/km
00:41:08
Start to 17km running70
от 160
65
от 147
12
от 23
-10:07:10
Running 16km - 20km109
от 161
99
от 148
16
от 23
00:07:29
min/km
00:29:59
Running 20.2km - 21km100
от 161
93
от 148
14
от 23
00:05:02
min/km
00:04:01
Running98
от 161
89
от 148
14
от 23
00:08:11
min/km
02:43:45
Total71
от 161
66
от 148
13
от 23
-10:37:07


Certificate