Продължете към съдържанието

BIB: 41 
Атанас Парашкевов


Сплит Общо Мъж M 18-29 Темпо Време
Swimming143
от 195
133
от 180
17
от 24
00:02:13
min/100m
01:06:45
T146
от 194
37
от 179
4
от 24
-00:04:05
Start to T1 out126
от 194
116
от 179
16
от 24
-01:10:50
Cycling 0km - 11km96
от 194
89
от 179
9
от 24
17.94
km/h
00:36:47
Start to 11km cycling116
от 194
107
от 179
14
от 24
-01:47:37
Cycling 11km - 28km69
от 192
68
от 177
8
от 24
17.19
km/h
00:59:19
Start to 28km cycling96
от 192
89
от 177
9
от 24
-02:46:58
Cycling 28km - 36km50
от 193
49
от 178
5
от 24
22.29
km/h
00:21:32
Start to 36km cycling87
от 193
80
от 178
9
от 24
-03:08:28
Cycling 36km - 56km67
от 193
66
от 178
5
от 24
19.66
km/h
01:01:02
Start to 56km cycling80
от 193
74
от 178
9
от 24
-04:09:30
Cycling 56km - 77km59
от 192
56
от 177
5
от 23
20.32
km/h
01:02:00
Start to 77km cycling75
от 192
71
от 177
9
от 23
-05:11:30
Cycling 77km - 105km69
от 182
67
от 168
6
от 21
15.27
km/h
01:50:01
Start to 105km cycling70
от 182
66
от 168
7
от 21
-07:01:32
Cycling 105km - 116km77
от 181
72
от 166
8
от 20
15.63
km/h
00:42:13
Cycling62
от 181
60
от 166
6
от 20
17.71
km/h
06:32:54
Start to T2 in67
от 181
63
от 166
7
от 20
-07:43:44
T224
от 172
19
от 159
2
от 17
-00:02:42
Start to T2 out66
от 172
62
от 159
7
от 17
-07:46:26
Running 0km - 5km19
от 161
18
от 148
1
от 17
00:05:36
min/km
00:28:02
Start to 5km running60
от 161
56
от 148
7
от 17
-08:14:29
Running 5km - 9km38
от 163
35
от 150
5
от 17
00:05:02
min/km
00:20:09
Start to 9km running61
от 163
57
от 150
7
от 17
-08:34:38
Running 9km - 12.5km28
от 159
27
от 146
3
от 17
00:08:32
min/km
00:29:52
Start to 12.5km running57
от 159
54
от 146
5
от 17
-09:04:28
Running 12.5km - 16km31
от 160
29
от 147
4
от 17
00:09:29
min/km
00:33:12
Start to 17km running53
от 160
50
от 147
5
от 17
-09:37:43
Running 16km - 20km15
от 161
15
от 148
2
от 17
00:05:20
min/km
00:21:23
Running 20.2km - 21km6
от 161
6
от 148
3
от 17
00:03:36
min/km
00:02:53
Running24
от 161
23
от 148
3
от 17
00:06:37
min/km
02:12:38
Total50
от 161
47
от 148
5
от 17
-09:59:04


Certificate