Продължете към съдържанието

BIB: 50 
Пламен Момчилов


Сплит Общо Мъж M 35-39 Темпо Време
Swimming124
от 195
115
от 180
29
от 46
00:02:07
min/100m
01:03:44
T159
от 194
49
от 179
10
от 46
-00:04:18
Start to T1 out109
от 194
99
от 179
22
от 46
-01:08:02
Cycling 0km - 11km94
от 194
87
от 179
18
от 46
18.03
km/h
00:36:35
Start to 11km cycling99
от 194
91
от 179
22
от 46
-01:44:37
Cycling 11km - 28km70
от 192
69
от 177
17
от 46
17.19
km/h
00:59:21
Start to 28km cycling86
от 192
79
от 177
17
от 46
-02:44:00
Cycling 28km - 36km57
от 193
55
от 178
12
от 46
21.83
km/h
00:21:59
Start to 36km cycling81
от 193
74
от 178
15
от 46
-03:05:57
Cycling 36km - 56km19
от 193
19
от 178
4
от 46
22.87
km/h
00:52:27
Start to 56km cycling60
от 193
57
от 178
11
от 46
-03:58:24
Cycling 56km - 77km29
от 192
29
от 177
7
от 46
22.17
km/h
00:56:50
Start to 77km cycling48
от 192
47
от 177
11
от 46
-04:55:14
Cycling 77km - 105km39
от 182
38
от 168
9
от 43
16.68
km/h
01:40:41
Start to 105km cycling50
от 182
49
от 168
11
от 43
-06:35:56
Cycling 105km - 116km26
от 181
26
от 166
9
от 43
17.56
km/h
00:37:35
Cycling36
от 181
35
от 166
8
от 43
19.04
km/h
06:05:28
Start to T2 in44
от 181
43
от 166
9
от 43
-07:13:30
T29
от 172
8
от 159
3
от 40
-00:01:54
Start to T2 out41
от 172
40
от 159
8
от 40
-07:15:24
Running 0km - 5km137
от 161
125
от 148
30
от 39
00:07:43
min/km
00:38:37
Start to 5km running46
от 161
45
от 148
10
от 39
-07:54:02
Running 5km - 9km125
от 163
114
от 150
27
от 39
00:06:10
min/km
00:24:40
Start to 9km running49
от 163
47
от 150
10
от 39
-08:18:42
Running 9km - 12.5km107
от 159
96
от 146
24
от 37
00:10:51
min/km
00:38:01
Start to 12.5km running51
от 159
48
от 146
12
от 37
-08:56:41
Running 12.5km - 16km139
от 160
126
от 147
30
от 37
00:13:05
min/km
00:45:49
Start to 17km running56
от 160
53
от 147
12
от 37
-09:42:33
Running 16km - 20km89
от 161
83
от 148
21
от 38
00:06:56
min/km
00:27:46
Running 20.2km - 21km135
от 161
122
от 148
33
от 38
00:05:41
min/km
00:04:33
Running126
от 161
114
от 148
27
от 38
00:08:44
min/km
02:54:53
Total57
от 161
53
от 148
12
от 38
-10:10:17


Certificate