Продължете към съдържанието

BIB: 44 
Венцислав Иванов


Сплит Общо Мъж M 40-44 Темпо Време
Swimming127
от 195
118
от 180
24
от 31
00:02:08
min/100m
01:04:20
T1111
от 194
99
от 179
23
от 30
-00:06:18
Start to T1 out125
от 194
115
от 179
22
от 30
-01:10:38
Cycling 0km - 11km164
от 194
153
от 179
29
от 30
15.90
km/h
00:41:30
Start to 11km cycling136
от 194
125
от 179
24
от 30
-01:52:08
Cycling 11km - 28km176
от 192
162
от 177
30
от 30
11.94
km/h
01:25:25
Start to 28km cycling165
от 192
153
от 177
27
от 30
-03:17:35
Cycling 28km - 36km133
от 193
122
от 178
23
от 30
17.44
km/h
00:27:31
Start to 36km cycling160
от 193
148
от 178
26
от 30
-03:45:04
Cycling 36km - 56km155
от 193
145
от 178
24
от 30
15.44
km/h
01:17:43
Start to 56km cycling158
от 193
147
от 178
26
от 30
-05:02:47
Cycling 56km - 77km107
от 192
100
от 177
18
от 30
17.68
km/h
01:11:15
Start to 77km cycling151
от 192
141
от 177
26
от 30
-06:14:02
Cycling 77km - 105km123
от 182
113
от 168
19
от 30
12.79
km/h
02:11:22
Start to 105km cycling146
от 182
137
от 168
27
от 30
-08:25:25
Cycling 105km - 116km144
от 181
132
от 166
23
от 28
13.53
km/h
00:48:47
Cycling145
от 181
135
от 166
23
от 28
14.39
km/h
08:03:33
Start to T2 in144
от 181
134
от 166
24
от 28
-09:14:11
T288
от 172
75
от 159
10
от 28
-00:05:08
Start to T2 out141
от 172
131
от 159
22
от 28
-09:19:19
Running 0km - 5km48
от 161
47
от 148
9
от 26
00:06:04
min/km
00:30:21
Start to 5km running125
от 161
116
от 148
20
от 26
-09:49:41
Running 5km - 9km54
от 163
50
от 150
9
от 26
00:05:17
min/km
00:21:08
Start to 9km running123
от 163
114
от 150
19
от 26
-10:10:49
Running 9km - 12.5km35
от 159
34
от 146
6
от 26
00:08:46
min/km
00:30:42
Start to 12.5km running120
от 159
111
от 146
18
от 26
-10:41:29
Running 12.5km - 16km69
от 160
64
от 147
12
от 26
00:10:32
min/km
00:36:54
Start to 17km running121
от 160
112
от 147
18
от 26
-11:18:26
Running 16km - 20km65
от 161
61
от 148
13
от 26
00:06:30
min/km
00:26:00
Running 20.2km - 21km13
от 161
13
от 148
4
от 26
00:03:45
min/km
00:03:00
Running50
от 161
46
от 148
9
от 26
00:07:15
min/km
02:25:05
Total121
от 161
112
от 148
18
от 26
-11:44:24


Certificate