Продължете към съдържанието

BIB: 47 
Станимира Желязкова


Сплит Общо Жена F 40-44 Темпо Време
Swimming164
от 195
13
от 15
2
от 2
00:02:24
min/100m
01:12:21
T1136
от 194
14
от 15
2
от 2
-00:07:23
Start to T1 out162
от 194
13
от 15
2
от 2
-01:19:44
Cycling 0km - 11km182
от 194
14
от 15
2
от 2
14.44
km/h
00:45:42
Start to 11km cycling173
от 194
13
от 15
2
от 2
-02:05:26
Cycling 11km - 28km173
от 192
14
от 15
2
от 2
12.30
km/h
01:22:56
Start to 28km cycling172
от 192
13
от 15
2
от 2
-03:28:24
Cycling 28km - 36km170
от 193
14
от 15
2
от 2
14.77
km/h
00:32:30
Start to 36km cycling177
от 193
14
от 15
2
от 2
-04:00:52
Cycling 36km - 56km186
от 193
14
от 15
2
от 2
12.57
km/h
01:35:26
Start to 56km cycling183
от 193
14
от 15
2
от 2
-05:36:18
Cycling 56km - 77km174
от 192
14
от 15
2
от 2
14.60
km/h
01:26:16
Start to 77km cycling181
от 192
14
от 15
2
от 2
-07:02:34
Cycling 77km - 105km153
от 182
12
от 14
2
от 2
11.86
km/h
02:21:35
Start to 105km cycling177
от 182
14
от 14
2
от 2
-09:24:10
Cycling 105km - 116km131
от 181
12
от 15
2
от 2
14.02
km/h
00:47:03
Cycling171
от 181
13
от 15
2
от 2
13.10
km/h
08:51:28
Start to T2 in173
от 181
14
от 15
2
от 2
-10:11:12