Продължете към съдържанието

BIB: 46 
Иван Гръблев


Сплит Общо Мъж M 45-49 Темпо Време
Swimming1
от 195
1
от 180
1
от 27
00:01:05
min/100m
00:32:43
T110
от 194
8
от 179
3
от 27
-00:02:22
Start to T1 out1
от 194
1
от 179
1
от 27
-00:35:05
Cycling 0km - 11km12
от 194
12
от 179
5
от 27
22.35
km/h
00:29:31
Start to 11km cycling1
от 194
1
от 179
1
от 27
-01:04:36
Cycling 11km - 28km12
от 192
12
от 177
4
от 27
21.26
km/h
00:47:58
Start to 28km cycling1
от 192
1
от 177
1
от 27
-01:52:36
Cycling 28km - 36km5
от 193
5
от 178
2
от 26
26.59
km/h
00:18:02
Start to 36km cycling1
от 193
1
от 178
1
от 26
-02:10:36
Cycling 36km - 56km8
от 193
8
от 178
4
от 27
24.50
km/h
00:48:59
Start to 56km cycling2
от 193
2
от 178
1
от 27
-02:59:35
Cycling 56km - 77km3
от 192
3
от 177
2
от 27
25.07
km/h
00:50:15
Start to 77km cycling1
от 192
1
от 177
1
от 27
-03:49:50
Cycling 77km - 105km3
от 182
3
от 168
2
от 26
21.09
km/h
01:19:39
Start to 105km cycling2
от 182
2
от 168
1
от 26
-05:09:30
Cycling 105km - 116km1
от 181
1
от 166
1
от 26
21.88
km/h
00:30:09
Cycling3
от 181
3
от 166
2
от 26
22.85
km/h
05:04:33
Start to T2 in2
от 181
2
от 166
1
от 26
-05:39:38
T23
от 172
2
от 159
2
от 27
-00:01:24
Start to T2 out2
от 172
2
от 159
1
от 27
-05:41:02
Running 0km - 5km3
от 161
3
от 148
1
от 23
00:04:50
min/km
00:24:14
Start to 5km running2
от 161
2
от 148
1
от 23
-06:05:17
Running 5km - 9km1
от 163
1
от 150
1
от 24
00:03:40
min/km
00:14:41
Start to 9km running1
от 163
1
от 150
1
от 24
-06:19:58
Running 9km - 12.5km3
от 159
3
от 146
1
от 23
00:07:07
min/km
00:24:57
Start to 12.5km running1
от 159
1
от 146
1
от 23
-06:44:53
Running 12.5km - 16km3
от 160
3
от 147
1
от 23
00:07:55
min/km
00:27:42
Start to 17km running2
от 160
2
от 147
1
от 23
-07:12:38
Running 16km - 20km7
от 161
7
от 148
3
от 23
00:05:07
min/km
00:20:28
Running3
от 161
3
от 148
1
от 23
00:05:36
min/km
01:52:02
Total1
от 161
1
от 148
1
от 23
-07:33:04


Certificate