Продължете към съдържанието

BIB: 53 
Илия Бончев


Сплит Общо Мъж M 45-49 Темпо Време
Swimming158
от 195
146
от 180
21
от 27
00:02:19
min/100m
01:09:54
T1153
от 194
138
от 179
24
от 27
-00:08:20
Start to T1 out154
от 194
142
от 179
21
от 27
-01:18:14
Cycling 0km - 11km185
от 194
171
от 179
27
от 27
14.07
km/h
00:46:54
Start to 11km cycling171
от 194
159
от 179
24
от 27
-02:05:08
Cycling 11km - 28km187
от 192
173
от 177
26
от 27
11.08
km/h
01:32:04
Start to 28km cycling178
от 192
164
от 177
25
от 27
-03:37:14
Cycling 28km - 36km67
от 193
64
от 178
14
от 26
21.37
km/h
00:22:27
Start to 36km cycling174
от 193
161
от 178
24
от 26
-03:59:39
Cycling 36km - 56km128
от 193
119
от 178
22
от 27
16.47
km/h
01:12:51
Start to 56km cycling168
от 193
155
от 178
25
от 27
-05:12:30
Cycling 56km - 77km96
от 192
91
от 177
17
от 27
18.18
km/h
01:09:17
Start to 77km cycling162
от 192
150
от 177
25
от 27
-06:21:47
Cycling 77km - 105km147
от 182
136
от 168
23
от 26
12.08
km/h
02:19:06
Start to 105km cycling153
от 182
143
от 168
25
от 26
-08:40:54
Cycling 105km - 116km63
от 181
59
от 166
11
от 26
16.22
km/h
00:40:41
Cycling144
от 181
134
от 166
22
от 26
14.40
km/h
08:03:20
Start to T2 in148
от 181
138
от 166
24
от 26
-09:21:34
T21
от 172
1
от 159
1
от 27
--1:-13:-45
Start to T2 out86
от 172
80
от 159
16
от 27
-08:07:49
Running 0km - 5km161
от 161
148
от 148
23
от 23
00:21:21
min/km
01:46:48
Start to 5km running132
от 161
123
от 148
19
от 23
-09:54:38
Running 5km - 9km6
от 163
6
от 150
3
от 24
00:04:13
min/km
00:16:54
Start to 9km running124
от 163
115
от 150
19
от 24
-10:11:32
Running 9km - 12.5km53
от 159
49
от 146
7
от 23
00:09:14
min/km
00:32:21
Start to 12.5km running123
от 159
114
от 146
19
от 23
-10:43:51
Running 12.5km - 16km20
от 160
19
от 147
5
от 23
00:09:09
min/km
00:32:01
Start to 17km running118
от 160
109
от 147
18
от 23
-11:15:55
Running 16km - 20km13
от 161
13
от 148
5
от 23
00:05:20
min/km
00:21:22
Running 20.2km - 21km43
от 161
39
от 148
8
от 23
00:04:12
min/km
00:03:22
Running159
от 161
146
от 148
22
от 23
00:10:28
min/km
03:29:26
Total116
от 161
107
от 148
18
от 23
-11:37:15


Certificate