Продължете към съдържанието

BIB: 51 
Тодор Манев


Сплит Общо Мъж M 35-39 Темпо Време
Swimming149
от 195
137
от 180
37
от 46
00:02:15
min/100m
01:07:35
T1144
от 194
130
от 179
30
от 46
-00:07:55
Start to T1 out150
от 194
138
от 179
38
от 46
-01:15:30
Cycling 0km - 11km82
от 194
78
от 179
14
от 46
18.62
km/h
00:35:26
Start to 11km cycling131
от 194
120
от 179
30
от 46
-01:50:56
Cycling 11km - 28km35
от 192
34
от 177
6
от 46
18.74
km/h
00:54:25
Start to 28km cycling91
от 192
84
от 177
19
от 46
-02:45:23
Cycling 28km - 36km54
от 193
53
от 178
11
от 46
21.96
km/h
00:21:51
Start to 36km cycling85
от 193
78
от 178
16
от 46
-03:07:12
Cycling 36km - 56km16
от 193
16
от 178
3
от 46
23.41
km/h
00:51:15
Start to 56km cycling61
от 193
58
от 178
12
от 46
-03:58:27
Cycling 56km - 77km25
от 192
25
от 177
5
от 46
22.81
km/h
00:55:13
Start to 77km cycling46
от 192
45
от 177
10
от 46
-04:53:40
Cycling 77km - 105km6
от 182
6
от 168
1
от 43
19.59
km/h
01:25:46
Start to 105km cycling32
от 182
31
от 168
8
от 43
-06:19:27
Cycling 105km - 116km16
от 181
16
от 166
5
от 43
18.35
km/h
00:35:58
Cycling19
от 181
19
от 166
4
от 43
20.48
km/h
05:39:54
Start to T2 in31
от 181
30
от 166
7
от 43
-06:55:24
T2101
от 172
88
от 159
21
от 40
-00:05:40
Start to T2 out31
от 172
30
от 159
7
от 40
-07:01:04
Running 0km - 5km70
от 161
65
от 148
18
от 39
00:06:20
min/km
00:31:40
Start to 5km running29
от 161
28
от 148
7
от 39
-07:32:45
Running 5km - 9km21
от 163
20
от 150
3
от 39
00:04:44
min/km
00:18:58
Start to 9km running31
от 163
30
от 150
7
от 39
-07:51:43
Running 9km - 12.5km29
от 159
28
от 146
6
от 37
00:08:33
min/km
00:29:56
Start to 12.5km running32
от 159
31
от 146
8
от 37
-08:21:37
Running 12.5km - 16km28
от 160
27
от 147
8
от 37
00:09:26
min/km
00:33:04
Start to 17km running32
от 160
31
от 147
7
от 37
-08:54:44
Running 16km - 20km53
от 161
49
от 148
9
от 38
00:06:20
min/km
00:25:21
Running 20.2km - 21km104
от 161
97
от 148
25
от 38
00:05:03
min/km
00:04:03
Running34
от 161
33
от 148
7
от 38
00:06:56
min/km
02:18:59
Total31
от 161
30
от 148
7
от 38
-09:20:03


Certificate