Продължете към съдържанието

BIB: 228 
Васил Думчев


Сплит Общо Мъж M 45-49 Темпо Време
Swimming73
от 195
67
от 180
10
от 27
00:01:53
min/100m
00:56:31
T173
от 194
63
от 179
12
от 27
-00:04:43
Start to T1 out64
от 194
56
от 179
10
от 27
-01:01:14
Cycling 0km - 11km57
от 194
55
от 179
12
от 27
19.47
km/h
00:33:53
Start to 11km cycling57
от 194
51
от 179
9
от 27
-01:35:07
Cycling 11km - 28km59
от 192
58
от 177
11
от 27
17.65
km/h
00:57:47
Start to 28km cycling56
от 192
53
от 177
11
от 27
-02:32:56
Cycling 28km - 36km72
от 193
69
от 178
16
от 26
20.97
km/h
00:22:53
Start to 36km cycling55
от 193
52
от 178
10
от 26
-02:55:47
Cycling 36km - 56km76
от 193
74
от 178
15
от 27
19.07
km/h
01:02:55
Start to 56km cycling63
от 193
60
от 178
14
от 27
-03:58:42
Cycling 56km - 77km168
от 192
155
от 177
26
от 27
15.04
km/h
01:23:47
Start to 77km cycling89
от 192
83
от 177
17
от 27
-05:22:29
Cycling 77km - 105km124
от 182
114
от 168
17
от 26
12.78
km/h
02:11:26
Start to 105km cycling97
от 182
90
от 168
17
от 26
-07:33:56
Cycling 105km - 116km36
от 181
34
от 166
5
от 26
17.23
km/h
00:38:18
Cycling97
от 181
92
от 166
17
от 26
16.15
km/h
07:10:59
Start to T2 in94
от 181
88
от 166
17
от 26
-08:12:13
T294
от 172
81
от 159
15
от 27
-00:05:29
Start to T2 out93
от 172
86
от 159
18
от 27
-08:17:42
Running 0km - 5km113
от 161
104
от 148
14
от 23
00:07:05
min/km
00:35:28
Start to 5km running92
от 161
85
от 148
15
от 23
-08:53:11
Running 5km - 9km95
от 163
86
от 150
12
от 24
00:05:47
min/km
00:23:08
Start to 9km running94
от 163
87
от 150
15
от 24
-09:16:19
Running 9km - 12.5km92
от 159
84
от 146
13
от 23
00:10:26
min/km
00:36:31
Start to 12.5km running92
от 159
86
от 146
15
от 23
-09:52:48
Running 12.5km - 16km113
от 160
101
от 147
18
от 23
00:12:02
min/km
00:42:08
Start to 17km running89
от 160
83
от 147
14
от 23
-10:34:59
Running 16km - 20km134
от 161
121
от 148
20
от 23
00:08:09
min/km
00:32:39
Running 20.2km - 21km145
от 161
132
от 148
20
от 23
00:06:07
min/km
00:04:54
Running114
от 161
104
от 148
16
от 23
00:08:29
min/km
02:49:54
Total94
от 161
86
от 148
15
от 23
-11:07:36


Certificate