Продължете към съдържанието

BIB: 52 
Димо Бенев


Сплит Общо Мъж M 35-39 Темпо Време
Swimming90
от 195
81
от 179
18
от 46
00:01:58
min/100m
00:59:25
T1121
от 194
108
от 178
24
от 46
-00:06:35
Start to T1 out92
от 194
83
от 178
19
от 46
-01:06:00
Cycling 0km - 11km85
от 194
80
от 178
15
от 46
18.51
km/h
00:35:39
Start to 11km cycling86
от 194
77
от 178
17
от 46
-01:41:39
Cycling 11km - 28km145
от 192
135
от 176
36
от 46
14.02
km/h
01:12:43
Start to 28km cycling112
от 192
103
от 176
24
от 46
-02:54:24
Cycling 28km - 36km153
от 193
140
от 177
36
от 46
15.93
km/h
00:30:08
Start to 36km cycling114
от 193
105
от 177
25
от 46
-03:24:30
Cycling 36km - 56km152
от 193
141
от 177
34
от 46
15.55
km/h
01:17:09
Start to 56km cycling130
от 193
121
от 177
32
от 46
-04:41:39
Cycling 56km - 77km70
от 192
67
от 176
17
от 46
19.68
km/h
01:04:00
Start to 77km cycling110
от 192
102
от 176
25
от 46
-05:45:39
Cycling 77km - 105km107
от 182
99
от 167
26
от 43
13.42
km/h
02:05:11
Start to 105km cycling109
от 182
101
от 167
26
от 43
-07:50:51
Cycling 105km - 116km156
от 181
142
от 165
35
от 43
12.99
km/h
00:50:47
Cycling118
от 181
108
от 165
27
от 43
15.28
km/h
07:35:37
Start to T2 in115
от 181
105
от 165
27
от 43
-08:41:37
T2139
от 172
125
от 158
32
от 40
-00:08:10
Start to T2 out115
от 172
105
от 158
26
от 40
-08:49:47
Running 0km - 5km64
от 161
60
от 147
16
от 39
00:06:17
min/km
00:31:25
Start to 5km running108
от 161
99
от 147
25
от 39
-09:21:13
Running 5km - 9km41
от 163
38
от 149
9
от 39
00:05:05
min/km
00:20:22
Start to 9km running108
от 163
99
от 149
25
от 39
-09:41:35
Running 9km - 12.5km1
от 159
1
от 145
1
от 37
00:-43:-56
min/km
-2:-33:-48
Start to 12.5km running4
от 159
4
от 145
1
от 37
-07:07:45
Running 12.5km - 16km159
от 160
145
от 146
37
от 37
01:05:52
min/km
03:50:33
Start to 17km running107
от 160
98
от 146
25
от 37
-10:58:21
Running 16km - 20km92
от 161
84
от 147
23
от 38
00:07:01
min/km
00:28:06
Running 20.2km - 21km112
от 161
101
от 147
28
от 38
00:05:13
min/km
00:04:11
Running84
от 161
77
от 147
21
от 38
00:07:49
min/km
02:36:38
Total106
от 161
97
от 147
25
от 38
-11:26:25


Certificate