Продължете към съдържанието

BIB: 125 
Светослав Казаков


Сплит Общо Мъж M 50+ Темпо Време
Swimming49
от 195
44
от 180
4
от 18
00:01:46
min/100m
00:53:19
T160
от 194
50
от 179
5
от 18
-00:04:20
Start to T1 out46
от 194
41
от 179
4
от 18
-00:57:39
Cycling 0km - 11km59
от 194
57
от 179
4
от 18
19.43
km/h
00:33:58
Start to 11km cycling45
от 194
40
от 179
3
от 18
-01:31:37
Cycling 11km - 28km58
от 192
57
от 177
4
от 18
17.65
km/h
00:57:46
Start to 28km cycling44
от 192
42
от 177
3
от 18
-02:29:25
Cycling 28km - 36km36
от 193
36
от 178
3
от 18
23.34
km/h
00:20:33
Start to 36km cycling42
от 193
40
от 178
2
от 18
-02:49:56
Cycling 36km - 56km23
от 193
23
от 178
2
от 18
22.54
km/h
00:53:13
Start to 56km cycling38
от 193
37
от 178
3
от 18
-03:43:09
Cycling 56km - 77km26
от 192
26
от 177
3
от 18
22.78
km/h
00:55:18
Start to 77km cycling30
от 192
29
от 177
3
от 18
-04:38:27
Cycling 77km - 105km11
от 182
11
от 168
2
от 17
19.27
km/h
01:27:10
Start to 105km cycling21
от 182
20
от 168
2
от 17
-06:05:38
Cycling 105km - 116km15
от 181
15
от 166
1
от 18
18.38
km/h
00:35:54
Cycling22
от 181
22
от 166
3
от 18
20.24
km/h
05:43:52
Start to T2 in19
от 181
18
от 166
3
от 18
-06:41:31
T262
от 172
51
от 159
5
от 16
-00:03:55
Start to T2 out20
от 172
19
от 159
3
от 16
-06:45:26
Running 0km - 5km21
от 161
20
от 148
4
от 15
00:05:39
min/km
00:28:16
Start to 5km running19
от 161
19
от 148
3
от 15
-07:13:43
Running 5km - 9km19
от 163
18
от 150
3
от 15
00:04:42
min/km
00:18:49
Start to 9km running20
от 163
20
от 150
3
от 15
-07:32:32
Running 9km - 12.5km24
от 159
23
от 146
2
от 14
00:08:22
min/km
00:29:19
Start to 12.5km running21
от 159
21
от 146
3
от 14
-08:01:49
Running 12.5km - 16km26
от 160
25
от 147
3
от 15
00:09:24
min/km
00:32:56
Start to 17km running20
от 160
20
от 147
4
от 15
-08:34:48
Running 16km - 20km40
от 161
37
от 148
3
от 15
00:06:04
min/km
00:24:16
Running 20.2km - 21km62
от 161
56
от 148
4
от 15
00:04:26
min/km
00:03:33
Running26
от 161
25
от 148
3
от 15
00:06:40
min/km
02:13:36
Total20
от 161
20
от 148
3
от 15
-08:59:02


Certificate